Publikace vydané fakultou

1.1.2005

Obecná biologie buňky

Ipser, Jan Obecná biologie buňky 2005, 176 s., cena: 95,- Kč ISBN 80–7044-706–0 Jedná se o učební text určený zejména pro studující učitelství biologie k výuce předmětu „Buněčné základy životních dějů”. V současnosti není k dispozici vhodná lit...

1.1.2005

Základy genetiky

Ipser, Jan Základy genetiky 2005, 194 s., cena: 103,- Kč ISBN  80–7044-707–9 Jedná se o učební text určený pro studující učitelství biologie. V současnosti není k dispozici vhodná literatura v českém jazyce, která by zohlednila specifické potře...

1.1.2005

Základy anorganické chemie

Muck, Alexander Základy anorganické chemie 2005, 327 s., cena: 215,- Kč ISBN 80–7044-670–6 Tento učební text obsahuje univerzitní kurz základů (strukturní) anorganické chemie. Je členěn na šest kapitol: symetrie ve strukturní chemii, základy te...

1.1.2005

Stručný socioekonomický přehled krajů Česka

Bursa, Milan Stručný socioekonomický přehled krajů Česka 2005, 64 s., cena: 52,- Kč ISBN 80–7044-677–3 Publikace má za cíl upozornit na změny v rozmístění a vlastnických poměrech ekonomických subjektů nových krajů v průmyslu, zemědělství a služ...

1.1.2005

Úvod do počítačových sítí I.

Jelínek, Jindřich Úvod do počítačových sítí I. 2005, 78 s., neprodejné ISBN 80–7044-679-X Skriptum je zaměřeno na úvod do počítačových sítí. Zabývá se zejména základní terminologií a teoretickými principy lokálních počítačových sítí. Součástí  ...

1.1.2005

Historickogeografický úvod do regionální geografie

Skokan, Ladislav Historickogeografický úvod do regionální geografie 2005, 142 s., cena: 139,- Kč ISBN 80–7044-274–3, 3. upravené vyd. Porozumění regionální geografii předpokládá poznání a pochopení mnoha důležitých souvislostí a vazeb geografic...

1.1.2005

Obecná fyzická geografie

Farský, Ivan Obecná fyzická geografie 2005, 98 s., cena:45,- Kč ISBN 80–7044-662–5 Publikace shrnuje obecné učivo hygrogeografie (hydrologie) a je doplněna o nové poznatky, dosud v učebnicích nepublikované. Je rozdělená klasicky do kapitol o ře...