Publikace vydané fakultou

Všechny publikace vydané v rámci ediční činnosti fakulty je možné zakoupit v univerzitním knihkupectví UJEP (knihkupectvi.ujep.cz, knihkupectvi@ujep.cz, +420 47528 6044).

1.1.2006

Úvod do algebry a aritmetiky

Němec, Petr Úvod do algebry a aritmetiky 2006, 88 s., cena: 107,- Kč ISBN  80–7044-764–8 Skripta pokrývají základy obecné algebry a aritmetiky. Mohou sloužit jako užitečný zdroj informací pro všechny algebraické a aritmetické předměty vyučované...

1.1.2006

Asie. Sociogeografický přehled

Skokan, Ladislav Asie. Sociogeografický přehled 2006, 152 s., cena: 116,- Kč ISBN 80–7044-739–7 Aktuální sociogeografická a geopolitická charakteristika velkých regionů a nejvýznamnějších zemí kontinentu. Hlavní kapitoly: Regionální geografie, ...

1.1.2005

Ekonomika podniku

Mlčoch, Jan Ekonomika podniku 2005, 96 s., cena: 77,- Kč ISBN 80–7044-735–4 Učební text se zaměřuje na přiblížení významu frekventovaných pojmů z ekonomiky podniku. Jsou charakterizovány základní problémy, spojené se zabezpečením jeho provozně ...

1.1.2005

Obecná biologie buňky

Ipser, Jan Obecná biologie buňky 2005, 176 s., cena: 95,- Kč ISBN 80–7044-706–0 Jedná se o učební text určený zejména pro studující učitelství biologie k výuce předmětu „Buněčné základy životních dějů”. V současnosti není k dispozici vhodná lit...

1.1.2005

Základy genetiky

Ipser, Jan Základy genetiky 2005, 194 s., cena: 103,- Kč ISBN  80–7044-707–9 Jedná se o učební text určený pro studující učitelství biologie. V současnosti není k dispozici vhodná literatura v českém jazyce, která by zohlednila specifické potře...

1.1.2005

Základy anorganické chemie

Muck, Alexander Základy anorganické chemie 2005, 327 s., cena: 215,- Kč ISBN 80–7044-670–6 Tento učební text obsahuje univerzitní kurz základů (strukturní) anorganické chemie. Je členěn na šest kapitol: symetrie ve strukturní chemii, základy te...

1.1.2005

Stručný socioekonomický přehled krajů Česka

Bursa, Milan Stručný socioekonomický přehled krajů Česka 2005, 64 s., cena: 52,- Kč ISBN 80–7044-677–3 Publikace má za cíl upozornit na změny v rozmístění a vlastnických poměrech ekonomických subjektů nových krajů v průmyslu, zemědělství a služ...

1.1.2005

Úvod do počítačových sítí I.

Jelínek, Jindřich Úvod do počítačových sítí I. 2005, 78 s., neprodejné ISBN 80–7044-679-X Skriptum je zaměřeno na úvod do počítačových sítí. Zabývá se zejména základní terminologií a teoretickými principy lokálních počítačových sítí. Součástí  ...