Publikace vydané fakultou

1.1.2007

The Art of Molecular Simulations. From principles to applications

Nezbeda, Ivo The Art of Molecular Simulations. From principles to applications 2007, 82 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–916-5 Cíl této učebnice je prostý: Bez požadavků hlubokých znalostí statistické fyziky seznámit čtenáře se základními...

1.1.2007

Úvod do geoglobalistiky — sociogeografické aspekty

Skokan, Ladislav Úvod do geoglobalistiky — sociogeografické aspekty 2007, 102 s., cena: 104,- Kč ISBN  978–80-7044–925-7 Globální problémy, globalistika, geoglobalistika. Globalizace. Problém války, běženců. Demografický problém. Problém výživy...

1.1.2007

Úvod do matematiky — teorie

ŠVEC, Martin Úvod do matematiky — teorie 2007, 60 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–898-4 Stručný výklad středoškolské matematiky doplněný řešenými příklady. Určeno pro studenty prvního ročníku vysokých škol. ...

1.1.2007

Úvod do matematiky — sbírka úloh

Sedlák, Dalibor Úvod do matematiky — sbírka úloh 2007, 60 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–899-1 Sbírka úloh pro přípravu na studium matematiky potřebné při studiu oborů počítačového modelování a fyziky. Určeno pro studenty prvního ročník...

1.1.2007

Paralelní programování s aplikacemi

Lísal, Martin Paralelní programování s aplikacemi  2007. 100 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–902-8 Studijní opora podává stručný úvod do jedné z nejpoužívanějších technik paralelizace na počítačích s distribuovanou pamětí, tzv. “Message ...

1.1.2007

Laboratorní cvičení z anorganické chemie

Muck, Alexander;  Nguyen, T.T.Huong;  Kolská, Zdeňka Laboratorní cvičení z anorganické chemie 2007, 60 s., cena: 85,- Kč ISBN   978–80-7044–900-4 Předkládaná skripta jsou souhrnem laboratorních úloh prováděných student v kurzu Preparativní anor...

1.1.2007

Afrika — sociogeografický přehled

SKOKAN,  Ladislav Afrika — sociogeografický přehled 2007, 124 s., cena: 96,- Kč ISBN  978–80-7044–838-0 Úvod. Problémový kontinent. Afrika — celková geografická charakteristika. Historickogeografický přehled zemí. Severní — arabská — Afrika. Su...

1.12.2006

Letní škola matematiky a fyziky 2006. Sborník příspěvků

Krátká, Magdalena; Seifert, Robert,  Editoři Letní škola matematiky a fyziky 2006. Sborník příspěvků 2006, 110 s., neprodejné ISBN  80–7044-837–7 Sborník příspěvků přednášek a pracovních dílen Letní školy určené pro učitele matematiky a fyziky ...