Publikace vydané fakultou

Všechny publikace vydané v rámci ediční činnosti fakulty je možné zakoupit v univerzitním knihkupectví UJEP (knihkupectvi.ujep.cz, knihkupectvi@ujep.cz, +420 47528 6044).

1.1.2007

Přehled z fyzické geografie

Farský, Ivan, Matějček, Tomáš Přehled z fyzické geografie 2007, 217 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–938-7 Skriptum přináší základní kapitoly z fyzické geografie (geomorfologie, hydrogeografie, klimatologie, pedogeografie a biogeografie)....

1.1.2007

Geografie průmyslu Česka. Spotřební průmysl

Bursa, Milan Geografie průmyslu Česka. Spotřební průmysl  2007, 56 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–937-0 Učební text popisuje rozdělení, vlastnické poměry a mezipředmětové vztahy ve spotřebním průmyslu Česka. Text také popisuje změny, kt...

1.1.2007

Vícevrstvé dopředné neuronové sítě. Úvod do teorie a aplikací

Malý, Marek Vícevrstvé dopředné neuronové sítě. Úvod do teorie a aplikací 2007, 70 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–915-8 Text je věnován seznámení se základními pojmy z teorie neuronových sítí, vybranými typy neuronových sítí a adaptační...

1.1.2007

The Art of Molecular Simulations. From principles to applications

Nezbeda, Ivo The Art of Molecular Simulations. From principles to applications 2007, 82 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–916-5 Cíl této učebnice je prostý: Bez požadavků hlubokých znalostí statistické fyziky seznámit čtenáře se základními...

1.1.2007

Úvod do geoglobalistiky — sociogeografické aspekty

Skokan, Ladislav Úvod do geoglobalistiky — sociogeografické aspekty 2007, 102 s., cena: 104,- Kč ISBN  978–80-7044–925-7 Globální problémy, globalistika, geoglobalistika. Globalizace. Problém války, běženců. Demografický problém. Problém výživy...

1.1.2007

Úvod do matematiky — teorie

ŠVEC, Martin Úvod do matematiky — teorie 2007, 60 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–898-4 Stručný výklad středoškolské matematiky doplněný řešenými příklady. Určeno pro studenty prvního ročníku vysokých škol. ...

1.1.2007

Úvod do matematiky — sbírka úloh

Sedlák, Dalibor Úvod do matematiky — sbírka úloh 2007, 60 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–899-1 Sbírka úloh pro přípravu na studium matematiky potřebné při studiu oborů počítačového modelování a fyziky. Určeno pro studenty prvního ročník...

1.1.2007

Paralelní programování s aplikacemi

Lísal, Martin Paralelní programování s aplikacemi  2007. 100 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–902-8 Studijní opora podává stručný úvod do jedné z nejpoužívanějších technik paralelizace na počítačích s distribuovanou pamětí, tzv. “Message ...