CENAB — Centrum nanomateriálů a biotechnologií

Webové stránky výzkumného centra: https://cenab.ujep.cz

Kontakt

Mgr. Jan Malý, Ph.D.
vedoucí Centra nanomateriálů a biotechnologií (CENAB)
Místnost: CPTO 4.01
Telefon: +420 475 28 6781

Posláním výzkumného centra je realizovat základní a aplikovaný výzkum v oblastech přípravy a aplikací nanomateriálů syntetického i biologického původu v ochraně životního prostředí, zdraví a medicíně. Zabýváme se studiem interakcí nanomateriálů s biologickými modely na různých úrovních komplexity a rovněž problematikou vývoje mikrofluidních zařízení pro aplikace v biologii, biotechnologiích a v lékařské diagnostice. Jsme mezioborovým týmem, který integruje experty z oblastí fyziky, chemie, biologie a počítačového modelování a vytváříme tak sdílenou interdisciplinární výzkumnou platformu PřF UJEP. Jsme členy konsorcia velké výzkumné infrastruktury NanoEnviCz, která sdružuje výzkumná pracoviště nanotechnologií v Česku zaměřená na nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Spolupracujeme s výzkumnými institucemi v Česku i v zahraničí a průmyslovými partnery. Výzkum je propojen se vzděláváním přes studijní program Aplikované nanotechnologie ve všech třech stupních: bakalářský, magisterský a doktorský a rovněž se studijním programem Biologie.