Volná pracovní místa

Hledáme motivované kolegy s vysokým pracovním odhodláním a předpoklady pro aktivní spolupráci na rozvoji fakulty. Nabízíme rychle se rozvíjející pracoviště s nejmodernějším vědeckým i výukovým zázemím, tvůrčí svobodu, příležitosti ke kariérnímu i všestrannému osobnímu růstu a to vše v přátelské až neformální atmosféře regionální univerzity. Svých lidí si vážíme a kvalitní práci umíme ocenit.

Pro více informací kontaktujte michaela.liegertova@ujep.cz (proděkanka pro rozvoj a kvalitu).

19.6.2023

Katedry biologie a informatiky hledají nové kolegy (JIŽ PROBĚHLO)

Děkan PřF UJEP vypisuje výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků a pracovnic pro katedry informatiky a biologie. Přihlášky se životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědeckopedagogických titulech, s přehledem vědecké a pedago...