Interní grantová agentura UJEP

Interní grantová agentura UJEP vychází z koncepce rozvoje a snahy o zvyšování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti na univerzitě. Mezi hlavní činnosti IGA patří zejména administrativní, organizační a koordinační činnosti, které vykonává napříč univerzitou ve spolupráci s akademickými pracovníky, zahraničními partnery a institucemi a dalšími poskytovateli finančních prostředků na podporu institucionálního rozvoje UJEP.

Další informace a dokumenty

Interní grantová agentura UJEP
Směrnice rektora č. 3/2018 – Vyhlášení grantové podpory pro období 2019–2020

Předložené projekty interní grantové soutěže posuzuje grantová komise fakulty a IGA.

Přehled podpořených projektů IGA na PřF

Název projektuŘešitelDoba řešeníFinanční prostředky
UJEP / PřF UJEP (v tis. Kč)
Využití metod strojového učení ve vědeckých výpočtechRNDr. Zbyšek Posel, Ph.D.2019–2020510 / 1 020
Biomedicínské aplikace dendrimerůMgr. Jan Malý, Ph.D.2019–2020434 / 868