Výzkumná témata

Na Přírodovědecké fakultě je výzkum uskutečňován v několika oblastech, které jsou provázány s činností jednotlivých fakultních součástí. Některé z níže uvedených oblastí výzkumu jsou však naplňovány v rámci jejich spolupráce. Součástí prezentace výzkumných témat jsou i jejich hlavní představitelé.