Projekty a programy EU

22.1.2019

Trans3Net

Hlavní cíl projektu Projekt se soustřeďuje na zvýšení spolupráce mezi vědou a průmyslem se zaměřením na inovace na Území Česka, Německa a Polska (přesněji česko-sasko-polské pohraničí). Hlavní cílem projektu je proto vytvořit fungující systém inovací ...

19.10.2018

OP VVV_INVUST

Název projektu: Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D. Dotační titul: OP VVV, PO2 Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_...

19.10.2018

OP VVV_STUVIN

Název projektu: Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n.L. Řešitel: doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D. Dotační titul: OP VVV, PO2 Číslo projektu: CZ.02.2.69/...

1.1.2012

Podpora tvorby národní sítě kartografie — NeoCartoLink

Druh projektu/dotační titul: EU - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Řešitel/é: hlavní řešitel RNDr. Jan Brus, Ph.D. (UP v Olomouci), za UJEP PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. Roky řešení: 2012–2014 Popis: So...

3.1.2011

Vyrovnávací kurz IT kompetencí pro studenty 1. ročníku PřF

Řešitel: Jelínek Jindřich, Mgr. Projekt reaguje na potřebu inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím modularizace a modernizace didaktických metod. Východiskem je zjištěná velká rozd...

2.1.2011

PARNET – partnerská síť

Řešitelka: Pohajdová  Blanka, Mgr. Projekt reaguje na zjištěnou potřebu rozvíjet spolupráci mezi institucí žadatele, konkrétně její Přírodovědeckou fakultou (PřF) a výzkumnými organizacemi, podnikatelským a veřejným sektorem, včetně spolupráce zahr...