Trans3Net

Hlavní cíl projektu

Projekt se soustřeďuje na zvýšení spolupráce mezi vědou a průmyslem se zaměřením na inovace na Území Česka, Německa a Polska (přesněji česko-sasko-polské pohraničí). Hlavní cílem projektu je proto vytvořit fungující systém inovací v rámci tohoto trojmezí.

Projekt navazuje na úspěšně realizované přeshraniční projekty ve spolupráci s Technickou univerzitou Drážďany. Spočívá v propojení hlavních aktérů transferu inovací v regionu a stanovení strategického plánu pro vytvoření příhraniční inovační sítě a jejího fungování. Ke stěžejním aktivitám bude patřit realizace odborných workshopů, inovačních a koordinačních burz, programů návštěv apod.

Více naleznete na webu projektu Trans3Net.

Trvání projektu

1. 7. 2016 – 30. 9. 2019

Klíčové aktivity

– Inovační kurzy
– Koordinační burzy
– Workshopy

Cílová skupina projektu

Průmyslové podniky a vědecké instituty.

Financování

Projekt je financován z peněžních prostředků Evropské unie. Celkový rozpočet projektu je 1968,5 tis. EUR.

Newsletter

Trans3Net Newsletter 01
Trans3Net Newsletter 02
Trans3Net Newsletter 03
Trans3Net Newsletter 04
Trans3Net Newsletter 05
Trans3Net Newsletter 06
Trans3Net Newsletter 07
Trans3Net Newsletter 08
Trans3Net Newsletter 09
Trans3Net Newsletter 10

Partneři

TU Drážďany (CITMM) — leader-partner
Okresní hospodářská komora v Děčíně (OHK)
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje (HSR-ÚK)

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
Wirtschaftförderung Ergebirge (WFE)
Technologické centrum Bautzen (TGZ)
Centrum pro technologický transfer ve Wroclavi (UMWD)
Technologické centrum Wroclaw (PWR)

Aktuality

Průběžné doplňování informací o jednotlivých akcích naleznete v sekci Events na webu Trans3Net.
Máte-li zájem využít a být součástí mezinárodní online platformy podporovatelů transferu, kontaktujte nás prostřednictvím e‑mailu: katerina.raskova@ujep.cz.
Těšíme se na Vás!