Disciplinární komise

Disciplinární řízení pro studenty studijních programů uskutečňovaných Přírodovědeckou fakultou UJEP je upraveno § 31 a § 64 až 69 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, dále Disciplinárním řádem UJEP a v jejich mezích Disciplinárním řádem PřF UJEP.

Členové disciplinární komise:
RNDr. Martin Švec, Ph.D. (KFY, předseda)
doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (KGEO)
prof. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. (CENAB)
Bc. Petr Malec (student NMgr. Analytická chemie životního prostředí a toxikologie)
Pavel Tichý (student Bc. Informatika-Anglický jazyk)
Bc. Vojtěch Trnka (student NMgr. Aplikované nanotechnologie)

Náhradníci:
PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D. (KMA)
Veronika Trnková (student Bc. Chemie-Matematika)

Funkční období současné disciplinární komise je od 16. 9. 2020 do 15. 9. 2022.

Kontakt na disciplinární komisi: disciplina.prf@ujep.cz

Disciplinární řád UJEP
Disciplinární řad PřF UJEP

Zápisy z jednání disciplinární komise PřF UJEP