Disciplinární komise

Disciplinární řízení pro studenty studijních programů uskutečňovaných Přírodovědeckou fakultou UJEP je upraveno § 31 a § 64 až 69 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, dále Disciplinárním řádem UJEP a v jejich mezích Disciplinárním řádem PřF UJEP.

Členové disciplinární komise (seřazeni abecedně):

Mgr. Václav Harrandt (student Ph.D. Počítačové modelování ve vědě a technice)
prof. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. (CENAB)
Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D. (KBI, CENAB)
Alex Schönfelder (student Bc. Fyzika-Informatika pro vzdělávání)
RNDr. Martin Švec, Ph.D.
Veronika Trnková (student Bc. Chemie-Matematika)

Náhradníci:
PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D. (KMA)
Mgr. Eliška Rezlerová (student Ph.D. Počítačové metody ve vědě a technice)

Funkční období současné disciplinární komise je od 3. 1. 2023 do 2. 1. 2025.

Kontakt na disciplinární komisi: disciplina.prf@ujep.cz

Disciplinární řád UJEP
Disciplinární řad PřF UJEP

Zápisy z jednání disciplinární komise PřF UJEP