Další možnosti studia v zahraničí

Kromě programu Erasmus+, který je nejvíce využívaným programem pro studium v zahraničí, nabízí fakulty spoustu dalších možností, jak se vydat do ciziny.

V případě, že máte zájem studovat v zahraničí a nevíte, jaký program je pro Vás nejvhodnější nebo máte vybráno a nevíte jak dál postupovat, bez obav se obraťte na fakultního koordinátora:
Mgr. Daniel Rydval — daniel.rydval@ujep.cz (oddělení pro vědu a zahraniční záležitosti)

Program na podporu strategického řízení vysokých škol

Stipendijní projekt UJEP, v rámci něhož mohou studenti získat finanční podporu na studium či praxi v jakékoli zemi – tedy i mimo Evropu.

AKTUÁLNÍ VÝZVA – podávání přihlášek do 19. 11. 2023

Podrobné informace

Akademická informační agentura

Stipendijní pobyty pro studenty veřejných vysokých škol v Česku přidělované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dvěma způsoby:

Rozpis kvót – stipendijní  místa do konkrétních zemí, která MŠMT přidělí pro daný akademický rok přímo jednotlivým vybraným veřejným vysokým školám v Česku.

Výběrová řízení  – o stipendijní místa do vybraných zemí se mohou ucházet studenti ze všech veřejných vysokých škol v Česku. Předpokládá se, že si uchazeči v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají kontakty, o které mají zájem.

Kompletní nabídka

Fulbrightova stipendia

Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA.

Podrobné informace

Visegrádské stipendium

Studenti magisterského a doktorského stupně mohou získat stipendium od Mezinárodního visegrádského fondu na studijní a výzkumné pobyty v zemích Visegrádské čtyřky a dalších zemích regionu.

Podrobné informace 

DAAD

Německá akademická výměnná služba (DAAD) je sdružení německých vysokých škol a jejím cílem je podporovat akademickou spolupráci Německa a zahraničí. DAAD nabízí zahraničním studentům řadu stipendií na studijní či výzkumné pobyty nebo letní kurzy.

Podrobné informace