Projekt Pro-NanoEnviCz III

Název projektu: Upgrade a modernizace VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost
Akronym: Pro-NanoEnviCz III
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský
Dotace byla poskytnuta v rámci Výzvy č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I
Oblast podpory: Posílení klíčové infrastruktury potřebné pro špičkový výzkum
Koordinátor projektu: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., doc. RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D., DSc.
Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/23_015/0008171
Celkové náklady projektu: 106 360 000 Kč
Míra spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 69,7 %
Doba realizace: 1. 2. 2024 – 31. 12. 2026 (35 měsíců)

Anotace projektu: Hlavním cílem projektu je modernizace a upgrade velké výzkumné infrastruktury NanoEnviCz prostřednictvím pořízení nového experimentálního vybavení a modernizace stávající laboratorní techniky a přístrojů, které jsou využívány v rámci služeb nabízených uživatelům Infrastruktury. Díky této modernizaci dojde k rozšíření portfolia o nové a unikátní služby zvláště v oblasti aplikací nanostrukturních materiálů při ochraně životního prostředí (včetně lidského zdraví), a zároveň bude zachována a modernizována stávající základna nejvíce využívaných přístrojů poskytujících rychle dostupnou strukturní a povrchovou charakterizaci nanomateriálů.