Kombinované studium

Tato forma studia umožňuje zvládnout více věcí najednou. Studium je organizováno tak, aby měl student možnost sladit své pracovní, rodičovské či jiné povinnosti s těmi studijními. Skladba předmětů pro kombinovanou formu je obdobná se skladbou předmětů pro formu prezenční. Výuka probíhá v blocích, zpravidla jednou týdně v pátek, nebo v sobotu. U doktorského studia je kombinovaná forma dána nastavením individuálního studijního plánu.

Bakalářské studium

Aplikované počítačové modelování
Biologie
Fyzika
Fyzika (dvouoborové studium)
Chemie (dvouoborové studium)
Informační systémy
Matematika (dvouoborové studium)

Magisterské studium

Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol
Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol ®
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol ®
Učitelství chemie pro střední školy
Učitelství fyziky pro střední školy ®
Učitelství matematiky pro střední školy ®

Doktorské studium

Geografie transformací / Geographies of Transformations

Vysvětlivky:
® obor, v němž fakulta získala oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul RNDr.

Aktuální nabídku kombinací oborů naleznete v sekci Přijímací řízení.