Kombinované studium

Tato forma studia umožňuje zvládnout více věcí najednou. Studium je organizováno tak, aby měl student možnost sladit své pracovní, rodičovské či jiné povinnosti s těmi studijními. Skladba předmětů pro kombinovanou formu je obdobná se skladbou předmětů pro formu prezenční. Výuka probíhá v blocích, zpravidla jednou týdně v pátek, nebo v sobotu. U doktorského studia je kombinovaná forma dána nastavením individuálního studijního plánu.

Bakalářské studium

Aplikovaná informatika
Biologie
Chemie a toxikologie
Počítačové modelování ve vědě a technice

Sdružená studia:
Biologie pro vzdělávání
Fyzika pro vzdělávání
Chemie pro vzdělávání
Informatika pro vzdělávání
Matematika pro vzdělávání

Magisterské studium

Aplikovaná informatika

Sdružená učitelská studia:
Učitelství biologie pro střední školy
Učitelství fyziky pro střední školy
Učitelství chemie pro střední školy
Učitelství informatiky pro střední školy
Učitelství matematiky pro střední školy

Doktorské studium

Geografie transformací / Geographies of Transformations

 

Aktuální nabídku kombinací oborů naleznete v sekci Přijímací řízení.