Studijní oddělení

Studijní oddělení se snaží studenta bezproblémově provést administrativou od přijímacího řízení až k úspěšnému konci studia. Poskytuje informace, rady (nejen studijního charakteru), hledá řešení, pro studenty v mnohdy v neřešitelných situacích 🙂

Studijní oddělení PřF najdete v budově CPTO, Pasteurova 15, ve 2. podlaží — od recepce jen pár schodů

Úřední hodiny 

Pondělí  13 – 15.00
Úterý       9 – 11.00
Středa   13 – 15.00
Čtvrtek   9 – 11.00
Pátek    zavřeno

Pokud Vám úřední hodiny nevyhovují, domluvte se s námi na jiný čas.

Stále Vám jsme k dispozici na telefonech, emailech.

Doručovací adresa pro písemnosti 
Studijní oddělení, Přírodovědecká fakulta UJEP
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem


RNDr. Martin Švec, Ph.D.

proděkan pro studium

Místnost: CPTO 2.09 (studijní oddělení), CPTO 8.06 (děkanát), Telefon: +420 724 241 376, E‐mail: martin.svec@ujep.cz

Schůzku si se mnou domluvte emailem nebo telefonicky ideálně podle mého kalendáře.

 

Jitka Králová

studijní referentka

Místnost: CPTO 2.28, Telefon: +420 475 28 6673, E‐mail: jitka.kralova@ujep.cz

Bakalářská studia: Geografie, Geografie střední Evropy, Chemie a toxikologie, Toxikologie a analýza škodlivin, Matematika v přírodních vědách; dvouoborová studia / studia pro vzdělávání MAJOR– Matematika, Geografie, Chemie

Navazující magisterská studia: Geografie, Analytická chemie životního prostředí a toxikologie; Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ MAJOR – Matematika, Geografie, Chemie

Erasmus+

 

Kateřina Marešová

studijní referentka

Místnost: CPTO 2.10, Telefon: +420 475 28 6671, E‐mail: katerina.maresova@ujep.cz

Bakalářská studia: Aplikovaná informatika, Aplikované nanotechnologie, Aplikované počítačové modelování, Fyzika, Biologie, Informační systémy; dvouoborová studia / studia pro vzdělávání MAJOR – Biologie, Informatika, Fyzika

Navazující magisterská studia: Aplikovaná informatika, Aplikované nanotechnologie; Počítačové modelování ve vědě a technice, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ  MAJOR– Biologie, Fyzika

 

Renata Postlová

studijní referentka, administrátor IS/STAG

Místnost: CPTO 2.11, Telefon: +420 475 28 6672, E‐mail: renata.postlova@ujep.cz

Doktorská studia: Aplikované nanotechnologie, Počítačové modelování ve vědě a technice, Computer Modelling in Science and Technology,  Geografie transformací, Geographies of Transformations

Administrace IS/STAG, elektronický předzápis, studijní plány
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací
Imatrikulace, promoce