Studijní oddělení

Studijní oddělení se snaží studenta bezproblémově provést administrativou od přijímacího řízení až k úspěšnému konci studia. Poskytuje informace, rady (nejen studijního charakteru), hledá řešení, pro studenty v mnohdy v neřešitelných situacích 🙂

Najdete nás v nové části budovy v ulici České mládeže 8, ve 4. patře
Kontakt na oddělení: studium.prf@ujep.cz

Opatření studijního oddělení PřF k šíření infekčního onemocnění COVID-19

Změna úředních hodin – pouze pro vyřizování telefonických dotazů

Všem uchazečům a studentům doporučujeme kontaktovat nás e-mailem. Na dotazy budeme co nejrychleji reagovat. 

Pondělí 9.00–11.00
Úterý   9.00–11.00
Středa 9.00–11.00
Čtvrtek   9.00–11.00
Pátek    zavřeno

 

Doručovací adresa pro písemnosti
Studijní oddělení, Přírodovědecká fakulta UJEP
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem


RNDr. Martin Švec, Ph.D.

proděkan pro studium
Místnost: CN‐339 (3. podlaží)
Telefon: +420 724 241 376
E‐mail: martin.svec@ujep.cz
Schůzku si se mnou domluvte emailem nebo telefonicky ideálně podle mého kalendáře.

Jitka Králová

studijní referentka
Místnost: CN‐467 (4. podlaží)
Telefon: +420 475 28 3185
E‐mail: jitka.kralova@ujep.cz

Bakalářská studia: Geografie, Geografie střední Evropy, Toxikologie a analýza škodlivin, Matematika v přírodních vědách; dvouoborová studia – Matematika, Geografie, Chemie

Navazující magisterská studia: Geografie, Analytická chemie životního prostředí a toxikologie; Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ – Matematika, Geografie, Chemie

Erasmus+

Kateřina Marešová

studijní referentka
Místnost: CN‐468 (4. podlaží)
Telefon: +420 475 28 3182
E‐mail: katerina.maresova@ujep.cz

Bakalářská studia: Aplikované nanotechnologie, Aplikované počítačové modelování, Fyzika, Biologie, Informační systémy; dvouoborová studia – Biologie, Informatika, Fyzika

Navazující magisterská studia: Aplikované nanotechnologie; Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ – Biologie, Fyzika

Renata Postlová

studijní referentka, administrátor IS/STAG
Místnost: CN‐462 (4. podlaží)
Telefon: +420 475 28 3303
E‐mail: renata.postlova@ujep.cz

Doktorská studia: Aplikované nanotechnologie, Obecné otázky matematiky, Počítačové metody ve vědě a technice

Administrace IS/STAG, elektronický předzápis, studijní plány
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací
Imatrikulace, promoce