Odd. pro vědu a odd. pro zahraniční záležitosti

Podílí se mj. na organizování tvůrčí činnosti na fakultě, zajišťuje pro pracovníky podmínky pro přípravu a řešení projektů, připravuje podklady pro Vědeckou radu fakulty vč. habilitačního a jmenovacího řízení, spolupracuje se studijním oddělením na organizaci zahraničních výměnných pobytů, vede agendu ediční činnosti, zpracovává agendu zahraničních styků.

Ing. Michaela Bobková

referentka oddělení pro vědu a výzkum

Pracoviště: děkanát PřF UJEP
Místnost: CPTO 8.05, Telefon: +420 475 28 6656, E-mail: michaela.bobkova@ujep.cz

Mgr. Bohumila Vykouková 

referentka pro rozvoj a internacionalizaci
fakultní ERASMUS+ koordinátor

Pracoviště: děkanát PřF UJEP
Místnost: CPTO 8.13, Telefon: +420 475 28 6659, E-mail: bohumila.vykoukova@ujep.cz

PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum (tvůrčí činnost, projekty, habilitační a jmenovací řízení)

Pracoviště: děkanát PřF UJEP
Místnost: CPTO 8.09, Telefon: +420 475 28 6210, E-mail: jaroslav.zukerstein@ujep.cz

RNDr. Regina Herma, Ph.D.

proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy (zahraniční vztahy, stáže)

Pracoviště: děkanát PřF UJEP
Místnost: CPTO 8.11, Telefon: +420 475 28 6663, E-mail: regina.herma@ujep.cz

Publikační záznamy za PřF (OBD UJEP)

Ing. Michaela Nedvědová

Místnost: CPTO 7.12, Telefon: +420 475 28 6683, E-mail: michaela.nedvedova@ujep.cz