Odd. pro vědu a zahraniční záležitosti

Podílí se mj. na organizování tvůrčí činnosti na fakultě, zajišťuje pro pracovníky podmínky pro přípravu a řešení projektů, připravuje podklady pro Vědeckou radu fakulty vč. habilitačního a jmenovacího řízení, spolupracuje se studijním oddělením na organizaci zahraničních výměnných pobytů, vede agendu ediční činnosti, zpracovává agendu zahraničních styků.

Ing. Michaela Bobková

referentka oddělení pro vědu a zahraniční záležitosti
zahraniční mobility ERASMUS+ a další možnosti
Pracoviště: děkanát PřF UJEP
Místnost: CS-311 (3. podlaží)
Telefon: +420 475 28 3154
E-mail: michaela.bobkova@ujep.cz

doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.

proděkan pro vědu a výzkum (tvůrčí činnost, projekty, habilitační a jmenovací řízení)
Pracoviště: děkanát PřF UJEP
Místnost: CS-309 (3. podlaží)
Telefon: +420 475 28 3188
E-mail: jaroslav.pavlik@ujep.cz

doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.

proděkan pro vnější a zahraniční vztahy (zahraniční vztahy, stáže, ediční činnost)
Pracoviště: děkanát PřF UJEP
Místnost: CS-310 (3. podlaží)
Telefon: +420 475 28 3562
E-mail: jan.d.blaha@ujep.cz

Publikační záznamy za PřF (OBD UJEP)

Ing. Michaela Nedvědová
Místnost: CN-644 (nová budova, 6. podlaží)
Telefon: +420 475 28 3400
E-mail: michaela.nedvedova@ujep.cz