Přijímací řízení

Aktuálně

Podmínky pro přijetí 2021/2022 – doktorské studijní programy

 • Termín pro podání přihlášek: 22. 1. 2022

Podmínky pro přijetí 2021/2022 – 2. kolo – obsahují veškeré informace pro přijímací řízení.

 • Termín pro podání přihlášek: 26. 8. 2021
  • Nově: pro studijní program Aplikovaná informatika (Bc. i Ing.) platí termín: 2. 9. 2021
 • Termíny a místa konání jednotlivých přijímacích zkoušek
 • Podmínky pro přijetí ke studiu studijních programů Pedagogické fakulty (Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání, Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy, Tělesná výchova pro vzdělávání a Učitelství tělesné výchovy pro střední školy.
 • Nové: bakalářský studijní program Počítačové modelování ve vědě a technice.
 • Právě otevřeno (25/6): Bakalářský studijní program a navazující studijní program Aplikovaná informatika v prezenční i kombinované formě.

Podmínky pro přijetí 2021/2022 – obsahují veškeré informace pro přijímací řízení.

 • Termín pro podání přihlášek: 30. 4. 2021
 • Aktualizace podmínek k 25. 4. 2021
  • Přijímací zkoušky se konají 28. 6. – 2. 7. 2021 (z neúčasti z vážných důvodů je možné se písemně omluvit do 5 dní od termínu konání zkoušky a požádat o náhradní termín přijímací zkoušky)
  • Termíny a místa konání jednotlivých přijímacích zkoušek
  • Náhradní přijímací zkoušky se konají 6.- 8. 9. 2021
  • Ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání se doručí v termínu do 2. 7. 2021

Odkazy a další informace

brožura PřF UJEP

Kontakty

Studijní oddělení PřF UJEP, Pasteurova 15, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon: +420 475 28 6673 , +420 475 28 6671
E-mail: jitka.kralova@ujep.cz, katerina.maresova@ujep.cz

video UJEP – tady se najdeš!