Přijímací řízení

Aktuálně


Podmínky přijetí ke studiu (2. kolo)
– obsahují veškeré informace k přijímacímu řízení (seznam oborů, požadavky k přijímacím zkouškám, termíny, apod.) a týkají se uchazečů, kteří odevzdali přihlášky ke studiu od 19. 4. do 19. 8. 2019.

Termíny přijímacího řízení (2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu – obsahují veškeré informace k přijímacímu řízení (seznam oborů, požadavky k přijímacím zkouškám, termíny, apod.) a týkají se uchazečů, kteří odevzdali přihlášky ke studiu do 15. 4. 2019 (bakalářská a magisterská studia) a do 30. 4. 2019 (doktorská studia).

Odkazy

Elektronická přihláška
Uchazeči se specifickými poruchami učení
Den otevřených dveří – prezentace

Kontakty

Studijní oddělení PřF UJEP, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon: +420 475 28 3182, +420 475 28 3185
E‑mail: jitka.kralova@ujep.cz, katerina.maresova@ujep.cz