Přijímací řízení

Aktuálně

Termíny přijímacího řízení 2. kolo  – Termíny platí pouze pro uchazeče, kteří obdrželi pozvánku k přijímacímu řízení !!!

 • 24. 6. 2020 Akademický senát PřF schválil aktualizované podmínky pro přijetí. Týkají se obou přijímacích řízení. V dokumentech došlo k těmto změnám:
  • Přijímací zkoušky byly rozšířeny o termín 29. 6. – 3. 7. 2020 (pouze 1. kolo)
  • Náhradní (1. kolo) a řádný (2. kolo) termín přijímacích zkoušek byl stanoven na 14. – 18. 9. 2020.
  • Filozofická fakulta zrušila přijímací zkoušky na všechny své obory.
  • Byly zrušeny přijímací zkoušky do bakalářského studijního oboru Hudební výchova.
 • 13. 4. 2020 bylo vyhlášeno další kolo přijímacího řízení. Termín pro podávání přihlášek ke studiu je 31. 8. 2020.
 • S ohledem na aktuální opatření vlády ČR zasílejte veškeré dokumenty (písemná přihláška, výpis elektronické přihlášky, potvrzení od lékaře) na studijní oddělení poštou.
 • Potvrzení od lékaře je možné doložit až do termínu ověření splnění podmínek k přijetí, tj. do 3. 7. 2020 (pouze pro 1. kolo)
 • PřF nevyžaduje doložení známek ze střední školy – do výtisku přihlášky je neuvádějte.

Admission 2020/2021 – contains all information on the admission procedure (list of study fields / programs, requirements for entrance exams, deadlines, etc.).

Podmínky přijetí ke studiu 2020/2021 – 2. kolo – obsahují veškeré informace k přijímacímu řízení (seznam studijních oborů/programů, požadavky k přijímacím zkouškám, termíny, apod.).

Podmínky přijetí ke studiu 2020/2021 – obsahují veškeré informace k přijímacímu řízení (seznam studijních oborů/programů, požadavky k přijímacím zkouškám, termíny, apod.).

Odkazy

Elektronická přihláška (PřF nevyžaduje životopis ani motivační dopis)
Uchazeči se specifickými poruchami učení
Prezentace Den otevřených dveří 29. 1. 2020
Dvouoborová studia a Učitelství pro ZŠ a SŠ je možné studovat také v kombinaci studijních programů, které nabízejí Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta UJEP.

Kontakty

Studijní oddělení PřF UJEP, Pasteurova 15, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon: +420 475 28 6673 , +420 475 28 6671
E-mail: jitka.kralova@ujep.cz, katerina.maresova@ujep.cz