Přijímací řízení

Aktuálně

Jednou z podmínek pro přijetí do bakalářského studia je doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení na studijní oddělení fakulty. Termíny pro doručení jsou:

  • 1. 7. 2022 (termín odevzdání přihlášek do 30. 4. 2022)
  • 9. 9. 2022 (termín odevzdání přihlášek do 17. 8. 2022)

Přírodovědecká fakulta získala akreditaci bakalářského studijního programu Biologie – prezenční i kombinovaná forma studia. Přihlášky ke studiu jsou otevřeny.

Podmínky pro přijetí 2022/2023 (2. kolo) – obsahují veškeré informace pro přijímací řízení.

  • Termín pro podání přihlášek: 17. 8. 2022
  • Přijímací zkoušky pro studijní program Tělesná výchova a sport pro vzdělávání jsou všem uchazečům prominuty.

Podmínky pro přijetí 2022/2023 – obsahují veškeré informace pro přijímací řízení.

  • Termín pro podání přihlášek: 30. 4. 2022
  • Děkan PřF promíjí přijímací zkoušku u bakalářského studijního programu Tělesná výchova pro vzdělávání.

Odkazy a další informace

brožura PřF UJEP

Kontakty

Studijní oddělení PřF UJEP, Pasteurova 15, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon: +420 475 28 6673 , +420 475 28 6671
E-mail: jitka.kralova@ujep.cz, katerina.maresova@ujep.cz

video UJEP – tady se najdeš!