Přijímací řízení

Aktuálně

Podmínky přijetí ke studiu 2020/2021 – obsahují veškeré informace k přijímacímu řízení (seznam studijních oborů/programů, požadavky k přijímacím zkouškám, termíny, apod.).
Prezentace Den otevřených dveří 29. 1. 2020

Odkazy

Elektronická přihláška
Uchazeči se specifickými poruchami učení
Dvouoborová studia a Učitelství pro ZŠ a SŠ je možné studovat také v kombinaci studijních programů, které nabízejí Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta UJEP.

Kontakty

Studijní oddělení PřF UJEP, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon: +420 475 28 3182, +420 475 28 3185
E‑mail: jitka.kralova@ujep.cz, katerina.maresova@ujep.cz