Přijímací řízení

Aktuálně

Podmínky pro přijetí 2021/2022 – obsahují veškeré informace pro přijímací řízení.

  • Termín pro podání přihlášek: 30. 4. 2021
  • Nové: bakalářský studijní program Počítačové modelování ve vědě a technice je otevřen pro přihlášení uchazečů.
  • Bakalářský studijní program a navazující studijní program Aplikovaná informatika budou otevřeny, jakmile fakulta získá akreditaci (nejpozději ve druhém kole přijímacího řízení, které bude otevřeno v květnu 2021).

Odkazy

Elektronická přihláška (PřF nevyžaduje životopis ani motivační dopis)
Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
Dvouoborová studia a Učitelství pro SŠ je možné studovat také v kombinaci studijních programů, které nabízejí Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta UJEP.
Online den otevřených dveří 2021

Kontakty

Studijní oddělení PřF UJEP, Pasteurova 15, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon: +420 475 28 6673 , +420 475 28 6671
E-mail: jitka.kralova@ujep.cz, katerina.maresova@ujep.cz

UJEP – tady se najdeš!