Přijímací řízení

Aktuálně

  • Termín podávání přihlášek ke studiu byl děkanem PřF prodloužen do 20. 4. 2020.
  • S ohledem na aktuální opatření vlády ČR zasílejte veškeré dokumenty (písemná přihláška, výpis elektronické přihlášky, potvrzení od lékaře) na studijní oddělení poštou.
  • Potvrzení od lékaře je navíc možné doložit až do termínu ověření splnění podmínek k přijetí, tj. do 26. 6. 2020.
  • PřF nevyžaduje doložení známek ze střední školy – do výtisku přihlášky je neuvádějte.

Podmínky přijetí ke studiu 2020/2021 – obsahují veškeré informace k přijímacímu řízení (seznam studijních oborů/programů, požadavky k přijímacím zkouškám, termíny, apod.).
Prezentace Den otevřených dveří 29. 1. 2020

Odkazy

Elektronická přihláška (PřF nevyžaduje životopis ani motivační dopis)
Uchazeči se specifickými poruchami učení
Dvouoborová studia a Učitelství pro ZŠ a SŠ je možné studovat také v kombinaci studijních programů, které nabízejí Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta UJEP.

Kontakty

Studijní oddělení PřF UJEP, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon: +420 475 28 3182, +420 475 28 3185
E-mail: jitka.kralova@ujep.cz, katerina.maresova@ujep.cz