Přijímací řízení

Aktuálně

Podmínky pro přijetí 2024-2025 – obsahují veškeré informace pro přijímací řízení.

  • Termín pro podání přihlášek: 31. 3. 2024
  • Poplatek za studium v cizím jazyce je od akademického roku 2024/2025 stanoven na 100 Kč za celé studium.

Podmínky pro přijetí 2024-2025 – 2. kolo – obsahují veškeré informace pro přijímací řízení.

  • Termín pro podání přihlášek: 16. 8. 2024
  • Poplatek za studium v cizím jazyce je od akademického roku 2024/2025 stanoven na 100 Kč za celé studium.

Jednou z podmínek pro přijetí do bakalářského studia je doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení na studijní oddělení fakulty. Termíny pro doručení jsou:

  • 1. 7. 2024 (termín odevzdání přihlášek do 31. 3. 2024)
  • 6. 9. 2024 (termín odevzdání přihlášek do 16. 8. 2024)

Odkazy a další informace

Kontakty

Studijní oddělení PřF UJEP, Pasteurova 15, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon: +420 475 28 6673 , +420 475 28 6671
E-mail: jitka.kralova@ujep.cz, kamila.stastna@ujep.cz