Přijímací řízení

Aktuálně

Podmínky pro přijetí 2023-2024 – obsahují veškeré informace pro přijímací řízení.

  • Termín pro podání přihlášek: 30. 4. 2023
  • V přijímacím řízení je nově uveden navazující magisterský studijní program Aplikovaná chemie. Otevřen bude v případě úspěšného získání akreditace.

Jednou z podmínek pro přijetí do bakalářského studia je doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení na studijní oddělení fakulty. Termíny pro doručení jsou:

  • 1. 7. 2023 (termín odevzdání přihlášek do 30. 4. 2023)

Odkazy a další informace

Kontakty

Studijní oddělení PřF UJEP, Pasteurova 15, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon: +420 475 28 6673 , +420 475 28 6671
E-mail: jitka.kralova@ujep.cz, kamila.stastna@ujep.cz