Přijímací řízení

Aktuálně

Podmínky pro přijetí 2021/2022 – obsahují veškeré informace pro přijímací řízení.

  • Termín pro podání přihlášek: 30. 4. 2021

Admission 2021/2022 Geographies of Transformations – contains all information on the admission procedure.

  • Termín pro podání přihlášek: 10. 1. 2021

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 bylo uzavřeno.

Odkazy

Elektronická přihláška (PřF nevyžaduje životopis ani motivační dopis)
Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
Dvouoborová studia a Učitelství pro SŠ je možné studovat také v kombinaci studijních programů, které nabízejí Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta UJEP.

Kontakty

Studijní oddělení PřF UJEP, Pasteurova 15, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon: +420 475 28 6673 , +420 475 28 6671
E-mail: jitka.kralova@ujep.cz, katerina.maresova@ujep.cz