Virtuální prohlídka fakulty

Kampus a budova Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO)

Prohlídka interiérů CPTO (pro lepší požitek z prohlídky doporučujeme přepnout do režimu full screen)

Vysvětlivky k prohlídce:


Pohled na budovu CPTO z univerzitního náměstí


Areál Za Válcovnou včetně budovy Centra biologických a environmentálních oborů (CBEO) a Naučného botanického parku

Prohlídka interiérů i exteriérové snímky 360° (pro lepší požitek z prohlídky doporučujeme přepnout do režimu full screen)

Vysvětlivky k prohlídce: