Katedra biologie

Webové stránky katedry: http://biology.ujep.cz/

Kontakt

Mgr. Hana Auer Malinská, Ph.D.
vedoucí katedry biologie (KBI)
Adresa: Za Válcovnou 1000/8, Ústí nad Labem-Předlice
Telefon: +420 475 28 3617

Bc. Iva Hájková
sekretariát katedry biologie
Adresa: Za Válcovnou 1000/8, Ústí nad Labem-Předlice (1. podlaží)
Telefon: +420 475 28 3616

Posláním katedry bylo od jejího vzniku v roce 2004 v rámci Pedagogické fakulty UJEP vzdělávat studenty učitelských oborů biologie v aprobaci s dalšími přírodovědnými a humanitními obory. V současnosti katedra v rámci Přírodovědecké fakulty umožňuje kromě výše uvedených oborů studovat bakalářské jednooborové studium biologie v prezenční a kombinované formě, bakalářské dvouoborové studium v prezenční a kombinované formě (titul Bc.), magisterské navazující jednooborové studium biologie a magisterské navazující dvouoborové studium v prezenční a kombinované formě (titul Mgr.).
Pozn. Kombinovaná forma pro dvouoborová studia (Bc./Mgr.) je pouze v kombinaci biologie a chemie.

V oblasti výuky a vzdělávání i v oblasti vědy a výzkumu spolupracujeme s předními tuzemskými pracovišti Akademie věd, s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, se Zoologickou zahradou v Ústí nad Labem a zahraničními pracovišti (například Fakulta biologie v Lodži nebo Technická univerzita v Drážďanech).

Zázemí katedry tvoří areál, jehož součástí je budova s učebnami a laboratořemi, nová budova Centra biologických a environmentálních oborů (CBEO), fytotron pro kontrolovanou inkubaci rostlin, Naučný botanický park a dva skleníky o celkové rozloze 422 m2.

Naučný botanický park a skleníky poskytují zázemí pro výuku studentů, ale plní i funkci vzdělávacího centra pro školy a další instituce Ústeckého kraje. Zaměstnanci a studenti připravují a realizují řadu atraktivních akcí pro veřejnost. Patří mezi ně například Letní škola, tradiční výstavy jako Tropické orchideje a masožravé rostliny, Kaktusy a sukulenty nebo botanické poznávací soutěže. Ročně do areálu zavítá až 2 500 návštěvníků.

Důležité je pro nás vytvářet přátelskou atmosféru v příjemném prostředí nejen ke studiu, ale i k relaxaci.