Imatrikulace

Imatrikulace je slavnostní akt vyjadřující přijetí studenta do akademické obce fakulty. Imatrikulace se koná na půdě fakulty, ve velké aule, za účasti děkana, proděkanů a promotora, vždy na začátku akademického roku.

Studenti jsou na imatrikulace zváni prostřednictvím elektronické pozvánky emailem.

 

 

 

Studenty doktorského, navazujícího  a kombinovaného studia (především z časových důvodů) nezveme. Pokud by někteří z Vás chtěli být na ceremonii přítomni, prosím kontaktujte paní Renatu Postlovou (tel. 475 286 672, renata.postlova@ujep.cz)