Imatrikulace

Imatrikulace je slavnostní akt vyjadřující přijetí studenta do akademické obce fakulty. Imatrikulace se koná na půdě fakulty, ve velké aule, za účasti děkana, proděkanů a promotora, vždy na začátku akademického roku.

Milé studentky, milí studenti,

 slavnostní imatrikulace, kterou budete uvedeni do studia, se bude konat v pátek 22. 10. 2021 od 10.00 hod. v červené aule MFC.

 Složením akademického slibu se stáváte členy akademické obce fakulty.

 Sraz studentů již v 9.00 hod. před  aulou !!!

Všem pozvaným studentům PřF UJEP se v čase imatrikulace ruší výuka (od 9.00 do 11.30 hod.)

 

Prosíme, buďte dochvilní a nezapomeňte na společenský oděv!

 

Studenti jsou na imatrikulace zváni prostřednictvím elektronické pozvánky emailem.
Studenty doktorského, navazujícího  a kombinovaného studia (nejen z časových důvodů) nezveme. Pokud by někteří z Vás chtěli být na ceremonii přítomni, prosím kontaktujte paní Renatu Postlovou (tel. 475 286 672, renata.postlova@ujep.cz)