Imatrikulace

Imatrikulace je slavnostní akt vyjadřující přijetí studenta do akademické obce fakulty. Imatrikulace se koná na půdě fakulty, ve velké aule, za účasti děkana, proděkanů a promotora, vždy na začátku akademického roku.

Studenti jsou na imatrikulace zváni prostřednictvím elektronické pozvánky emailem.

Aktuální informace

Slavnostní imatrikulace nových studentů se bude konat ve středu 16. 10. 2019 od 10.00 ve velké aule (České mládeže 8).

Elektronické pozvánky byly  poslány prostřednictvím hromadného e-mailu IS STAG.

Připomínáme sraz studentů v 9.00 před aulou!

Po imatrikulaci proběhne krátká diskuze na téma studijních záležitostí.

Studenty doktorského, navazujícího  a kombinovaného studia (nejen z časových důvodů) nezveme. Pokud by někteří z Vás chtěli být na ceremonii přítomni, prosím kontaktujte paní Renatu Postlovou (tel. 475 283 3303, renata.postlova@ujep.cz)