Oddělení pro vnější vztahy

Vede mj. agendu vztahů fakulty s veřejností, médii, soukromými i státními institucemi, zajišťuje a koordinuje styk s veřejností a médii, organizuje, koordinuje a eviduje propagační či prezentační akce fakulty.

Kontakt na oddělení: public-relations.prf@ujep.cz

Mgr. Anna Hrochová

referentka oddělení pro vnější vztahy, fotografka

Pracoviště: děkanát PřF UJEP
Místnost: CPTO 8.10, Telefon: +420 777 858 232, E‑mail: anna.hrochova@ujep.cz

RNDr. Regina Herma, Ph.D.

proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy

Pracoviště: děkanát PřF UJEP
Místnost: CPTO 8.11, Telefon: +420 475 28 6663, E‑mail: regina.herma@ujep.cz

Mgr. Michaela Kocholatá

asistentka oddělení pro vnější vztahy (akce)

E‑mail: michaela.kocholata@ujep.cz

Kateřina Pazderová

grafička, asistentka oddělení pro vnější vztahy (sociální sítě)

E-mail: pazderovakaterina@gmail.com