Oddělení pro vnější vztahy

Vede mj. agendu vztahů fakulty s veřejností, médii, soukromými i státními institucemi a školami, zajišťuje a koordinuje styk s veřejností a médii, organizuje, koordinuje a eviduje propagační či prezentační akce fakulty.

Kontakt na oddělení: public-relations.prf@ujep.cz

Mgr. Zuzana Pavlasová

referentka oddělení pro vnější vztahy
Pracoviště: děkanát PřF UJEP
Místnost: CS-310 (3. podlaží)
Telefon: +420 475 28 3562
E‑mail: zuzana.pavlasova@ujep.cz

doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.

proděkan pro vnější a zahraniční vztahy
Pracoviště: děkanát PřF UJEP
Místnost: CS-310 (3. podlaží)
Telefon: +420 475 28 3562
E‑mail: jan.d.blaha@ujep.cz

Mgr. Regina Herma

asistentka oddělení pro vnější vztahy pro akce
Místnost: CN-639 (6. podlaží)
E‑mail: hermaregina@gmail.com

Bc. Martin Roub

asistent oddělení pro vnější vztahy pro sociální sítě
E‑mail: martin.roub@email.cz