Oddělení pro vnější vztahy

Vede mj. agendu vztahů fakulty s veřejností, médii, soukromými i státními institucemi a školami, zajišťuje a koordinuje styk s veřejností a médii, organizuje, koordinuje a eviduje propagační či prezentační akce fakulty.

Kontakt na oddělení: public-relations.prf@ujep.cz

Mgr. Zuzana Pavlasová

referentka oddělení pro vnější vztahy

Pracoviště: děkanát PřF UJEP
Místnost: CPTO 8.10, Telefon: +420 475 28 6658, E‑mail: zuzana.pavlasova@ujep.cz

doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.

proděkan pro vnější a zahraniční vztahy

Pracoviště: děkanát PřF UJEP
Místnost: CPTO 8.11, Telefon: +420 475 28 6663, E‑mail: jan.d.blaha@ujep.cz

Mgr. Regina Herma, Ph.D.

asistentka oddělení pro vnější vztahy

Místnost: CPTO 4.05, Telefon: +420 475 28 6789, E‑mail: hermaregina@gmail.com

Mgr. Michaela Kocholatá

asistentka oddělení pro vnější vztahy (popularizace vědy)

E‑mail: likova.michaela@seznam.cz

Mgr. Kateřina Přibylová

asistentka oddělení pro vnější vztahy (akce)

E‑mail: katherine.pribylova@gmail.com

Bc. Martin Roub

asistent oddělení pro vnější vztahy (sociální sítě)

E‑mail: martin.roub@email.cz

Jan Kejř

grafik