Promoce

Promoce je tradičním, slavnostním, akademickým obřadem fakulty, při němž jsou novým absolventům předávány vysokoškolské diplomy. Promoce probíhá za účasti akademických hodnostářů (rektora, děkana, proděkanů) a samozřejmě hostů – rodičů, příbuzných a přátel absolventů. Promoce se organizují dvakrát v roce, vždy v létě a na podzim.

PROMOCE  2024

Jarní promoce absolventů PřF se uskuteční v ……………………………………….., v červené aule MFC UJEP (nácvik absolventů 1 hod. předem).

Svou účast prosím potvrďte na email: renata.postlova@ujep.cz a to nejpozději …………………………...  Do předmětu zprávy uveďte PROMOCE.

Začátkem října obdržíte emailem pozvánku s instrukcemi.