Promoce

Promoce je tradičním, slavnostním, akademickým obřadem fakulty, při němž jsou novým absolventům předávány vysokoškolské diplomy. Promoce probíhá za účasti akademických hodnostářů (rektora, děkana, proděkanů) a samozřejmě hostů – rodičů, příbuzných a přátel absolventů. Promoce se organizují dvakrát v roce, vždy v létě a na podzim.

PROMOCE  2023

Jarní promoce absolventů PřF se uskuteční v …………..

Svou účast závazně potvrďte na e-mail renata.postlova@ujep.cz  nejpozději do ……………………………………………..

Do předmětu zprávy uveďte PROMOCE.

Současně s potvrzením o účasti sdělte počet hostů, které byste rádi pozvali.

Pozvánka, včetně pokynů, bude všem promujícím rozeslána e-mailem, začátkem října.