Promoce

Promoce je tradičním, slavnostním, akademickým obřadem fakulty, při němž jsou novým absolventům předávány vysokoškolské diplomy. Promoce probíhá za účasti akademických hodnostářů (rektora, děkana, proděkanů) a samozřejmě hostů – rodičů, příbuzných a přátel absolventů. Promoce se organizují dvakrát v roce, vždy v létě a na podzim.

Pozvánky jsou absolventům zasílány e-mailem prostřednictvím informačního systému

Aktuální informace

Milé absolventky, milí absolventi,

s politováním Vás informujeme, že slavnostní promoce PřF je s ohledem na aktuální situaci s COVID-19 stále v nedohlednu.

Na základě emailové žádosti Vám diplomy zašleme poštou (do emailu uveďte aktuální adresu – ne vždy se musí shodovat s adresou uvedenou v IS STAG).