Promoce

Promoce je tradičním, slavnostním, akademickým obřadem fakulty, při němž jsou novým absolventům předávány vysokoškolské diplomy. Promoce probíhá za účasti akademických hodnostářů (rektora, děkana, proděkanů) a samozřejmě hostů – rodičů, příbuzných a přátel absolventů. Promoce se organizují dvakrát v roce, vždy v létě a na podzim.

Pozvánky jsou absolventům zasílány e-mailem prostřednictvím informačního systému

Aktuální informace

Slavnostní promoce PřF se bude konat  16. 10. 2020 v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem.

Podrobnější informace očekávejte po skončení druhé části SZZ (v průběhu září)

Poplatek za promoci činí 500 Kč. Částku je třeba uhradit do ……….. 2020 bezhotovostně na bankovní účet UJEP ČSOB 260112295/0300, variabilní symbol 532015, specifický symbol je určen rodným číslem plátce bez čísla za lomítkem (do poznámky prosím uveďte PROMOCE)

Harmonogram promoce