Promoce

Promoce je tradičním, slavnostním, akademickým obřadem fakulty, při němž jsou novým absolventům předávány vysokoškolské diplomy. Promoce probíhá za účasti akademických hodnostářů (rektora, děkana, proděkanů) a samozřejmě hostů – rodičů, příbuzných a přátel absolventů. Promoce se organizují dvakrát v roce, vždy v létě a na podzim.

Milé absolventky, milí absolventi,

slavnostní promoce PřF se bude konat  8. října 2021 v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem

HARMONOGRAM 

1. skupina   10:00 hod.
pouze bakalářská studia (GEO, GSE, GEO-TV, GEO-INF, GEO-HI)

9.00 – 9.45       nácvik ceremoniálu
9.45 – 10.00       příchod rodičů do sálu / přivítání / stručné seznámení s průběhem promocí
10.00 – 11.00       PROMOCE

 

2. skupina   12:00 hod.
magisterská studia (NGEO, NANO N, PMVT, GEO-TV SŠ) + doktorská studia (všechna)

11.00 – 11.45       nácvik ceremoniálu
11.45 – 12.00      příchod rodičů do sálu / přivítání / stručné seznámení s průběhem promocí
12.00 – 13.00       PROMOCE

 

3. skupina   14:30 hod.
bakalářská studia ( BI-Aj, TOX, CHE-BI, APM)
+ magisterská studia (CHE-BI SŠ, CHE-GEO SŠ, CHE-MA ZŠ KS, CHE – MA SŠ KS, GEO-SV SŠ, Biologie Nmgr.)

13.30 – 14.15       nácvik ceremoniálu
14.15 – 14.30      příchod rodičů do sálu / přivítání / stručné seznámení s průběhem promocí
14.30 – 15.30       PROMOCE

 

4. skupina   16:30 hod.
bakalářská studia    (Biologie PS+KS, PMVT KS, IS, BI-GEO, NANO)

15.30 – 16.15       nácvik ceremoniálu
16.15 – 16.30      příchod rodičů do sálu / přivítání / stručné seznámení s průběhem promocí
16.30 – 17.30       PROMOCE

 Informace

  1. Promující se dostaví hodinu před vlastní promocí
  2. Po příchodu bude provedena prezence a nácvik ceremoniálu.
  3. Rodinní příslušníci budou pozváni do sálu 15 minut před zahájením promoce.
    (max. 4 rodinné příslušníky !!!)
  4. Žádáme Vás o dochvilnost.

 

Budova muzea stojí v centru města, myslete tedy na možné problémy s parkováním.  Doporučujeme parkovat v podzemních garáží OC Forum nebo hotelu Clarion.

Fotografování je zajištěno profesionální firmou. Tímto opatřením chráníme především klidný průběh promoce, který by byl narušen individuálním pořizováním fotografií nebo videozáznamů. Odběr fotografií není povinný.