Promoce

Promoce je tradičním, slavnostním, akademickým obřadem fakulty, při němž jsou novým absolventům předávány vysokoškolské diplomy. Promoce probíhá za účasti akademických hodnostářů (rektora, děkana, proděkanů) a samozřejmě hostů – rodičů, příbuzných a přátel absolventů. Promoce se organizují dvakrát v roce, vždy v létě a na podzim.

Pozvánky jsou absolventům zasílány e-mailem prostřednictvím informačního systému

Aktuální informace

Slavnostní promoce PřF se bude konat  9. 10. 2019 v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem.

Poplatek za promoci činí 500 Kč. Částku je třeba uhradit do 23. 9. 2019 bezhotovostně na bankovní účet UJEP ČSOB 260112295/0300, variabilní symbol 532014, specifický symbol je určen rodným číslem plátce bez čísla za lomítkem (do poznámky prosím uveďte PROMOCE)

Na základě platby obdržíte e-mailem pozvánku s pokyny.

Harmonogram promoce