Magisterské studium

Pokud chce absolvent bakalářského studia ve studiu i nadále pokračovat, pak si na Přírodovědecké fakultě může vybrat některé z navazujících magisterských studií. Absolvent po úspěšném ukončení studia získává titul magistr (Mgr.).

Studijní programy navazujícího magisterského studia

Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
Aplikované nanotechnologie EN (R)
Biologie
Geografie
Počítačové modelování ve vědě a technice EN (R)

Dvouoborová učitelská studia:
Učitelství fyziky pro 2 .stupeň základních škol (R)
Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol
Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (R)
Učitelství biologie pro střední školy
Učitelství fyziky pro střední školy (R)
Učitelství geografie pro střední školy
Učitelství chemie pro střední školy
Učitelství matematiky pro střední školy (R)

Vysvětlivky:
EN obor s možností studia v anglickém jazyce
(R) obor, v němž fakulta získala oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul RNDr.

Učitelské studijní programy se vždy kombinují s nějakým dalším učitelským programem na Přírodovědecké fakultě, Pedagogické fakultě nebo Filozofické fakultě.

Aktuální nabídku kombinací naleznete v sekci Přijímací řízení.