Magisterské studium

Pokud chce absolvent bakalářského studia ve studiu i nadále pokračovat, pak si na Přírodovědecké fakultě může vybrat některé z navazujících magisterských studií. Absolvent po úspěšném ukončení studia získává titul magistr (Mgr.).

 

Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
Aplikované nanotechnologie EN ®
Biologie
Geografie
Počítačové modelování ve vědě a technice EN ®

Dvouoborová učitelská studia:
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol ®
Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol
Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol
Učitelství fyziky pro 2 .stupeň základních škol ®
Učitelství chemie pro střední školy
Učitelství matematiky pro střední školy ®
Učitelství geografie pro střední školy
Učitelství biologie pro střední školy
Učitelství fyziky pro střední školy ®

Vysvětlivky:
EN obor s možností studia v anglickém jazyce
® obor, v němž fakulta získala oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul RNDr.

Učitelské studijní programy se vždy kombinují s nějakým dalším učitelským programem na Přírodovědecké fakultě, Pedagogické fakultě nebo Filozofické fakultě.

Aktuální nabídku kombinací naleznete v sekci Přijímací řízení.