Magisterské studium

Pokud chce absolvent bakalářského studia ve studiu i nadále pokračovat, pak si na Přírodovědecké fakultě může vybrat některé z navazujících magisterských studií. Absolvent po úspěšném ukončení studia získává titul magistr (Mgr., Ing.).

Studijní programy navazujícího magisterského studia

Aplikovaná chemie – prezenční
Aplikovaná informatika – prezenční, kombinované
Aplikované nanotechnologie – prezenční
Aplikované plazmové technologie – prezenční
Biologie – specializace Aplikovaná biologie a ekologie – prezenční
Biologie – specializace Experimentální a buněčná biologie – prezenční
Geografie – prezenční
Počítačové modelování ve vědě a technice – prezenční

Sdružená učitelská studia:
Učitelství biologie pro střední školy – prezenční, kombinované
Učitelství fyziky pro střední školy – prezenční, kombinované
Učitelství geografie pro střední školy – prezenční
Učitelství chemie pro střední školy – prezenční, kombinované
Učitelství informatiky pro střední školy – prezenční, kombinované
Učitelství matematiky pro střední školy – prezenční, kombinované

Učitelské studijní programy se vždy kombinují s nějakým dalším učitelským programem na Přírodovědecké fakultě, Pedagogické fakultě nebo Filozofické fakultě.

Aktuální nabídku kombinací naleznete v sekci Přijímací řízení.