ERASMUS+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2021-2027, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.

ERASMUS+ ve zkratce

Jednou z klíčových aktivit programu Erasmus+ jsou individuální mobility v oblasti vzdělávání, v rámci kterých lze realizovat studijní pobyty i praktické stáže v zahraničí.

Studijní pobyt – na zahraniční vysoké škole, se kterou má jeho fakulta uzavřenou meziinstitucionální smlouvu. Přehled partnerských zahraničních vysokých škol.
Praktická stáž – meziinstitucionální smlouva není nutná, student si sám vybírá a kontaktuje zahraniční instituci, ve které bude stáž absolvovat

Minimální délka zahraničního studijního pobytu i praktické stáže jsou 2 měsíce, maximální 12 měsíců. (Výjimku tvoří krátkodobé mobility pro studenty doktorských studijních programů, jejichž délka je 5 – 30 dnů)
Obou typů mobilit se mohou zúčastnit studenti již od 1. roku studia.

Informace pro studenty UJEP k pobytům v programu ERASMUS+

Pokud stále váháte nebo potřebujete s čímkoliv poradit, bez obav kontaktujte fakultního nebo katederního koordinátora.

Při zvažování, zda se přihlásit a kam vyjet, se můžete nechat inspirovat zážitky studentů, kteří již výjezd absolvovali.

Aktuální výběrová řízení

Nejbližší výběrové řízení je plánováno na říjen 2023 a bude na mobility uskutečněné v letním semestru 2023/2024.

Organizační zajištění programu na PřF

Koordinátor pro PřF UJEP: Daniel Rydval MSc, MA 
(referent pro rozvoj a internacionalizaci)

Koordinátoři pro jednotlivé katedry:
KBI (katedra biologie): Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D.
KFY (katedra fyziky): Mgr. Jan Dočkal
KGEO (katedra geografie): Mgr. Zdeňka Smutná
KCH (katedra chemie): doc. Ing. Jan Čermák, CSc.
KI (katedra informatiky): RNDr. Petr Kubera, Ph.D.
KMA (katedra matematiky): RNDr. Veronika Pitrová, Ph.D.

Motivační stipendium PřF UJEP

Student může po ukončení výjezdu zažádat o vyplacení jednorázového motivačního stipendia ve výši 10.000,- Kč.

Podmínky získání stipendia

  • Získání min. 20 ECTS (studijní pobyt), resp. dle podmínek programu Erasmus+ na UJEP
  • Splnění délky pobytu uvedené v účastnické dohodě, případně vyrovnané finanční závazky vůči UJEP
  • Odevzdání veškerých dokumentů spojených s pobytem v zahraničí na OVV REK UJEP
  • Zapojení do propagace programu Erasmus+ na PřF UJEP 

Finanční limity

  • Studijní pobyty – částka odpovídá výjezdu v délce jeden semestr
  • Praktické stáže – částka se vyplácí po absolvování první praktické stáže

UKONČENÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ (2023-03SMP; 2023-03SMS; 2022-10; 2022-03; 2021-11; 2021-10; 2021-03, 2021-02, 2020-11, 2020-10, 2020-03, 2020-02, 2019-11, 2019-10, 2019-02, 2019-03)