ERASMUS+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.

Typy studentských mobilit:

 • studijní pobyt – lze absolvovat pouze na zahraniční vysoké škole, se kterou má fakulta uzavřenou meziinstitucionální smlouvu pro daný studijní obor
 • praktická stáž – student si vybírá a kontaktuje zahraniční instituci sám dle vlastních potřeb

Minimální délka zahraničního studijního pobytu je 3 měsíce, maximální 12 měsíců. Student musí být před výjezdem zapsán alespoň ve druhém ročníku vysokoškolského studia.
Minimální délka zahraniční praktické stáže je 2 měsíce, maximální 12 měsíců. Praktické stáže se může zúčastnit i čerstvý absolvent.

Aktuální výběrová řízení

PRAKTICKÉ STÁŽE LÉTO 2021 (1. 6. 2021 – 30. 9. 2021)

STUDIJNÍ POBYTY A PRAKTICKÉ STÁŽE ZS 2021/2022

Uzávěrka přijímání přihlášek je 25. 2. 2021 ve 12:00 hodin.
Studenti se přihlašují prostřednictvím on-line aplikace erasmus.ujep.cz

Náležitosti přihlášky

 1. Vyplněná přihláška k výběrovému řízení (vygenerovaná ze systému)
 2. Podepsané Čestné prohlášení  (vygenerované ze systému)
 3. Motivační dopis v českém jazyce (vzor v aplikaci)
 4. Doklad o jazykových znalostech – např. kopie maturitního vysvědčení, certifikátu nebo potvrzení Jazykového centra fakulty (vzor v aplikaci)

Všechny požadované dokumenty je nutné odevzdat i v písemné podobě. Vzhledem k opatřením v souvislosti s COVID 19 se na odevzdání požadovaných dokladů studenti dohodnou individuálně s fakultním koordinátorem prostřednictvím emailu michaela.bobkova@ujep.cz

Kompletní výzva k dispozici ZDE

Předchozí výzvy (2020-11, 2020-10, 2020-03, 2020-02, 2019-11, 2019-10, 2019-02, 2019-03)

Organizační zajištění programu na PřF

Koordinátor pro PřF UJEP: Ing. Michaela Bobková
(oddělení pro vědu a zahraniční záležitosti)

Koordinátoři pro jednotlivé katedry:
KBI (katedra biologie): Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D.
KFY (katedra fyziky): RNDr. Jiří Králík, Ph.D.
KGEO (katedra geografie): doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.
KCH (katedra chemie): doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. & Ph.D.
KI (katedra informatiky): RNDr. Petr Kubera, Ph.D.
KMA (katedra matematiky): RNDr. Veronika Pitrová, Ph.D.

Motivační stipendium

Student může po ukončení výjezdu zažádat o vyplacení jednorázového motivačního stipendia ve výši 10.000,- Kč.

Podmínky získání stipendia

 • Získání min. 20 ECTS (studijní pobyt), resp. dle podmínek programu Erasmus+ na UJEP
 • Splnění délky pobytu uvedené v účastnické dohodě, případně vyrovnané finanční závazky vůči UJEP
 • Odevzdání veškerých dokumentů spojených s pobytem v zahraničí na OVV REK UJEP
 • Zapojení do propagace programu Erasmus+ na PřF UJEP

Finanční limity

 • Studijní pobyty – částka odpovídá výjezdu v délce jeden semestr
 • Praktické stáže – částka se vyplácí po absolvování první praktické stáže

Informace pro studenty UJEP k pobytům v programu ERASMUS+

Pokud máte zájem vycestovat za studiem nebo za prací do zahraničí a nevíte si rady, bez obav kontaktujte fakultního koordinátora PřF UJEP.