ERASMUS+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.

Typy studentských mobilit:

  • studijní pobyt – lze absolvovat pouze na zahraniční vysoké škole, se kterou má fakulta uzavřenou meziinstitucionální smlouvu pro daný studijní obor
  • praktická stáž – student si vybírá a kontaktuje zahraniční instituci sám dle vlastních potřeb

Minimální délka zahraničního studijního pobytu je 3 měsíce, maximální 12 měsíců. Student musí být před výjezdem zapsán alespoň ve druhém ročníku vysokoškolského studia.
Minimální délka zahraniční praktické stáže je 2 měsíce, maximální 12 měsíců. Praktické stáže se může zúčastnit i čerstvý absolvent.

Aktuální výběrová řízení

Studijní pobyty a praktické stáže – letní semestr 2020/2021
přihlášky podávejte do 12. 11. 2020 do 12:00 hodin prostřednictvím
on-line aplikace ERASMUS.UJEP.CZ

Předchozí výzvy (2020-03, 2020-02, 2019-11, 2019-10, 2019-02, 2019-03)

Organizační zajištění programu na PřF

Koordinátor pro PřF UJEP: Ing. Michaela Bobková
(oddělení pro vědu a zahraniční záležitosti)

Koordinátoři pro jednotlivé katedry:
KBI (katedra biologie): Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D.
KFY (katedra fyziky): RNDr. Jiří Králík, Ph.D.
KGEO (katedra geografie): doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.
KCH (katedra chemie): doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. & Ph.D.
KI (katedra informatiky): RNDr. Petr Kubera, Ph.D.
KMA (katedra matematiky): RNDr. Veronika Pitrová, Ph.D.

Motivační stipendium

Student může po ukončení výjezdu zažádat o vyplacení jednorázového motivačního stipendia ve výši 10.000,- Kč.

Podmínky získání stipendia

  • Získání min. 20 ECTS (studijní pobyt), resp. dle podmínek programu Erasmus+ na UJEP
  • Splnění délky pobytu uvedené v účastnické dohodě, případně vyrovnané finanční závazky vůči UJEP
  • Odevzdání veškerých dokumentů spojených s pobytem v zahraničí na OVV REK UJEP
  • Zapojení do propagace programu Erasmus+ na PřF UJEP

Finanční limity

  • Studijní pobyty – částka odpovídá výjezdu v délce jeden semestr
  • Praktické stáže – částka se vyplácí po absolvování první praktické stáže

Informace pro studenty UJEP k pobytům v programu ERASMUS+

Pokud máte zájem vycestovat za studiem nebo za prací do zahraničí a nevíte si rady, bez obav kontaktujte fakultního koordinátora PřF UJEP.