Publikace vydané fakultou

31.8.2020

Úvod do matematické geografie

ČAPEK, Richard Úvod do matematické geografie srpen 2020, 124 s., cena: 149 Kč ISBN 978-80-7561-253-3 Text Úvod do matematické geografie byl pod názvem Planetární geografie vydán poprvé v roce 1992 v nakladatelství Karolinum, s dotiskem v roce 199...

1.12.2017

Vybrané okruhy z geografické kartografie

BLÁHA, Jan D. Vybrané okruhy z geografické kartografie prosinec 2017, 159 s., cena: 249 Kč ISBN 978-80-7561-092-8 Autor nabízí výběr témat z oboru geografická kartografie. V úvodní části hledá odpověď na otázku, zda je stále „geografická kartog...

1.1.2012

Historickogeografický úvod do regionální geografie

SKOKAN, Ladislav Historickogeografický úvod do regionální geografie 2012, 156 s., cena: 180,- Kč ISBN 978–80-7414–464-6, 3. upravené a doplněné vydání Jde o pochopení nejdůležitějších souvislostí a vývojových trendů politické i hospodářské mapy...

1.1.2011

Letní škola matematiky a fyziky 2010

Letní škola matematiky a fyziky 2010 Editor: Robert  Seifert Obálka, grafické zpracování: Lenka  Součková 2011, 146 s. ‚neprodejné ISBN  978–80-7414–358-8 Obsahem sborníku jsou příspěvky jednotlivých lektorů přednesené v rámci Letní školy. T...

1.1.2011

Práce s počítačem

HELLER, Lukáš; JELÍNEK, Jindřich; SIMR, Pavel Práce s počítačem 2011, 136 s.,  neprodejné — výstup projektu ESF ISBN  978–80-7414–368-7 Skripta slouží jako studijní opora pro vyrovnávací kurzy IT kompetencí studentů v prvním ročníku studia na p...

1.1.2011

Regionální geografie Ameriky

ANDĚL,  Jiří Regionální geografie Ameriky 2011,  114 s., cena: 130,- Kč ISBN  978–80-7414–401-1 Publikace představuje základní učební text  pro výuku regionální geografie světa, která se na  katedře geografie  Přírodovědecké fakulty Univerzity ...

1.1.2011

Kapitoly z lineární algebry

KOPKA,  Jan Kapitoly z lineární algebry 2011,  162 s., cena : 250,- Kč ISBN  978–80-7414–436-3 Text je zamýšlen pro studenty prvního ročníku studia matematiky. Názvy kapitol jsou následující: Soustavy lineárních rovnic, matice, determinanty, Ve...

1.1.2010

Letní škola matematiky a fyziky 2009

Seifert, Robert, editor Letní škola matematiky a fyziky 2009  2010, 42 s., neprodejné ISBN  978–80-7414–224-6 Obsahem sborníku jsou příspěvky jednotlivých lektorů přednesené v rámci Letní školy. Tematicky lze příspěvky zařadit do matematiky a v...

1.1.2010

Biochemická cvičení

Pečivová, Markéta; Nguyen Thi Thu Huong Biochemická cvičení 2010, 52 s., cena: Kč ISBN  978–80-7414–223-9 Skripta jsou určena posluchačům Přírodovědecké fakulty UJEP, studujících chemii ve všech studijních programech. V obsažených experimente...

1.1.2009

Evropa. Sociogeografický přehled

Skokan, Ladislav Evropa. Sociogeografický přehled  2009, 130 s., cena: 95,- Kč ISBN 978–80-7414–082-2 Úvod. — Evropa — celková geografická charakteristika. — Evropská unie. — Regionální přehled. — Severní Evropa. — Západní Evropa. — Jižní Evro...

1.1.2009

Letní škola matematiky a fyziky 2008

Seifert,  Robert   ed. Letní škola matematiky a fyziky 2008 2009, 130 s., neprodejné ISBN   978–80-7414–121-8 Obsahem sborníku jsou příspěvky jednotlivých lektorů přednesené v rámci Letní školy. Tematicky lze příspěvky zařadit do matematiky a v...

1.1.2009

Geografie průmyslu Česka — 3. část. Odvětví výrobní základny

BURSA, Milan Geografie průmyslu Česka — 3. část. Odvětví výrobní základny 2009, 34 s.., cena 60,- Kč ISBN 978–80-7414–175-1 Studijní text řeší umístění a nové majetkové vztahy ve výrobní základně českého průmyslu. Zkoumá význam a umístění těžké...