Publikace vydané fakultou

Všechny publikace vydané v rámci ediční činnosti fakulty je možné zakoupit v univerzitním knihkupectví UJEP (knihkupectvi.ujep.cz, knihkupectvi@ujep.cz, +420 47528 6044).

1.1.2011

Regionální geografie Ameriky

ANDĚL,  Jiří Regionální geografie Ameriky 2011,  114 s., cena: 130,- Kč ISBN  978–80-7414–401-1 Publikace představuje základní učební text  pro výuku regionální geografie světa, která se na  katedře geografie  Přírodovědecké fakulty Univerzity ...

1.1.2011

Kapitoly z lineární algebry

KOPKA,  Jan Kapitoly z lineární algebry 2011,  162 s., cena : 250,- Kč ISBN  978–80-7414–436-3 Text je zamýšlen pro studenty prvního ročníku studia matematiky. Názvy kapitol jsou následující: Soustavy lineárních rovnic, matice, determinanty, Ve...

1.1.2010

Letní škola matematiky a fyziky 2009

Seifert, Robert, editor Letní škola matematiky a fyziky 2009  2010, 42 s., neprodejné ISBN  978–80-7414–224-6 Obsahem sborníku jsou příspěvky jednotlivých lektorů přednesené v rámci Letní školy. Tematicky lze příspěvky zařadit do matematiky a v...

1.1.2010

Biochemická cvičení

Pečivová, Markéta; Nguyen Thi Thu Huong Biochemická cvičení 2010, 52 s., cena: Kč ISBN  978–80-7414–223-9 Skripta jsou určena posluchačům Přírodovědecké fakulty UJEP, studujících chemii ve všech studijních programech. V obsažených experimente...

1.1.2009

Evropa. Sociogeografický přehled

Skokan, Ladislav Evropa. Sociogeografický přehled  2009, 130 s., cena: 95,- Kč ISBN 978–80-7414–082-2 Úvod. — Evropa — celková geografická charakteristika. — Evropská unie. — Regionální přehled. — Severní Evropa. — Západní Evropa. — Jižní Evro...

1.1.2009

Letní škola matematiky a fyziky 2008

Seifert,  Robert   ed. Letní škola matematiky a fyziky 2008 2009, 130 s., neprodejné ISBN   978–80-7414–121-8 Obsahem sborníku jsou příspěvky jednotlivých lektorů přednesené v rámci Letní školy. Tematicky lze příspěvky zařadit do matematiky a v...

1.1.2009

Geografie průmyslu Česka — 3. část. Odvětví výrobní základny

BURSA, Milan Geografie průmyslu Česka — 3. část. Odvětví výrobní základny 2009, 34 s.., cena 60,- Kč ISBN 978–80-7414–175-1 Studijní text řeší umístění a nové majetkové vztahy ve výrobní základně českého průmyslu. Zkoumá význam a umístění těžké...

1.1.2009

Stručný ekonomickogeografický přehled krajů Česka

BURSA, Milan Stručný ekonomickogeografický přehled krajů Česka 2009, 76 s., cena: 80,- Kč ISBN  978–80-7414–200-0  2. vyd Publikace má za cíl upozornit na změny v rozmístění a vlastnických poměrech ekonomických subjektů nových krajů v průmyslu,...