Publikace vydané fakultou

1.1.2010

Biochemická cvičení

Pečivová, Markéta; Nguyen Thi Thu Huong Biochemická cvičení 2010, 52 s., cena: Kč ISBN  978–80-7414–223-9 Skripta jsou určena posluchačům Přírodovědecké fakulty UJEP, studujících chemii ve všech studijních programech. V obsažených experimente...

1.1.2009

Evropa. Sociogeografický přehled

Skokan, Ladislav Evropa. Sociogeografický přehled  2009, 130 s., cena: 95,- Kč ISBN 978–80-7414–082-2 Úvod. — Evropa — celková geografická charakteristika. — Evropská unie. — Regionální přehled. — Severní Evropa. — Západní Evropa. — Jižní Evro...

1.1.2009

Letní škola matematiky a fyziky 2008

Seifert,  Robert   ed. Letní škola matematiky a fyziky 2008 2009, 130 s., neprodejné ISBN   978–80-7414–121-8 Obsahem sborníku jsou příspěvky jednotlivých lektorů přednesené v rámci Letní školy. Tematicky lze příspěvky zařadit do matematiky a v...

1.1.2009

Geografie průmyslu Česka — 3. část. Odvětví výrobní základny

BURSA, Milan Geografie průmyslu Česka — 3. část. Odvětví výrobní základny 2009, 34 s.., cena 60,- Kč ISBN 978–80-7414–175-1 Studijní text řeší umístění a nové majetkové vztahy ve výrobní základně českého průmyslu. Zkoumá význam a umístění těžké...

1.1.2009

Stručný ekonomickogeografický přehled krajů Česka

BURSA, Milan Stručný ekonomickogeografický přehled krajů Česka 2009, 76 s., cena: 80,- Kč ISBN  978–80-7414–200-0  2. vyd Publikace má za cíl upozornit na změny v rozmístění a vlastnických poměrech ekonomických subjektů nových krajů v průmyslu,...

1.1.2008

Evoluční modelování

Sedlák, Dalibor Evoluční modelování 2008, 80 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–986-8 Obsahem opor je krátký, ale komplexní přehled vývoje evolučního modelování, počínaje základní stochastickou metodou prohledávání — slepým algoritmem, post...

1.1.2008

Globální problémy. Fyzickogeografické aspekty

Matějček Tomáš Globální problémy.  Fyzickogeografické aspekty 2008, 54 s., cena: 71,- Kč ISBN  978–80-7044–983-7 Ohrožení biosféry jako globální problém. Znečišťující látky v prostředí. Globální klimatická změna. Ohrožení ozonové vrstvy. Problé...

1.1.2008

Geografie průmyslu Česka. Spotřební průmysl

Bursa Milan Geografie průmyslu Česka. Spotřební průmysl 2008, 56 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–984-4, 2. doplněné vyd., . Učební text popisuje rozdělení, vlastnické poměry a mezipředmětové vztahy ve spotřebním průmyslu Česka. Text také...