Regionální geografie Ameriky

ANDĚL,  Jiří
Regionální geografie Ameriky

2011,  114 s., cena: 130,- Kč
ISBN  978–80-7414–401-1

Publikace představuje základní učební text  pro výuku regionální geografie světa, která se na  katedře geografie  Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L. stala již tradičním kmenovým  kurzem. Skriptum navazuje na ucelenou řadu učebních textů, vytvořených docentem L. Skokanem.  Liší se však v několika zásadních momentech. Jedním z nich je hodnocení fyzickogeografické sféry a druhým zásadním prvkem, který tvoří základ moderní regionální geografie, je hodnocení vztahu přírodních a sociálních subsystémů.