Úvod do matematické geografie

ČAPEK, Richard
Úvod do matematické geografie

srpen 2020, 124 s., cena: 149 Kč
ISBN 978-80-7561-253-3

Text Úvod do matematické geografie byl pod názvem Planetární geografie vydán poprvé v roce 1992 v nakladatelství Karolinum, s dotiskem v roce 1998. V roce 2001 vyšel v 2. vydání pod názvem Matematická geografie. Plánované upravené vydání v roce 2006 bohužel již nebylo realizováno. Po domluvě s autorem Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vydává tento text potřetí se snahou aktualizovat jej pro potřeby studentů a zájemců o problematiku matematické, resp. planetární geografie. Obsahem jsou kapitoly věnované planetě Země (tvar, zeměpisné souřadnice, pohyby planety), vesmíru (hvězdy a další vesmírná tělesa, astronomické souřadnice), Měsíci, dmutí, měření času a kalendáři a geofyzice.