Vizuálie v učebnicích geografie: analýza a vliv na dětská pojetí

TRAHORSCH, Petr
Vizuálie v učebnicích geografie: analýza a vliv na dětská pojetí

prosinec 2022, 206 s., cena: 315 Kč
ISBN 978-80-7561-353-0

Kniha Vizuálie v učebnicích geografie s podtitulem Analýza a vliv na dětská pojetí se zaměřuje na vliv různě kvalitních vizuálií na učení žáků a na charakter dětských pojetí. První část publikace hodnotí vybrané vizuálie prostřednictvím dvanácti hodnoticích kritérií, která reflektují koncept použitelnosti. Druhá část publikace se zaměřuje na identifikaci vlivu různě kvalitních vizuálií na změny dětských pojetí, resp. na vznik miskoncepcí u žáků základních škol.

Publikace má v důsledku nadoborového tematického zaměření potenciál oslovit několik zájmových skupin čtenářů, konkrétně oborové didaktiky působící ve výzkumu a v univerzitním vzdělávání, učitele (nejen) zeměpisu, studenty učitelských oborů a konečně i autory a producenty školních didaktických prostředků, především učebnic.

Z recenzního posudku doc. Petra Knechta (Masarykova univerzita Brno): „Vědecký přínos rukopisu spočívá zejména v syntéze prací zabývajících se výzkumem vizuálií v učebnicích zeměpisu a také v prezentaci originálních výzkumných zjištění. Velmi cenné jsou také implikace pro zlepšení tvorby učebnic v Česku.“

>> Knihkupectví UJEP
>> Informace k vydání knihy