Geografie na UJEP vydává novou knihu. Zabývá se dětským chápáním vizuálií v učebnicích

Jak lépe učit geografii? Na tuto otázku již našla katedra geografie Přírodovědecké fakulty UJEP několik odpovědí. S novým pojetím přichází kniha Mgr. Petra Trahorsche, Ph.D., „Vizuálie v učebnicích geografie: analýza a vliv na dětská pojetí“.

Tato nově vydaná kniha je do jisté míry specifická. Věnuje se totiž vnějším faktorům utváření dětských pojetí a nezaměřuje se jen na jejich popis. V knize čtenáři samozřejmě naleznou i výčet nejdůležitějších miskoncepcí, tedy chybných pojetí vybraných geografických fenoménů. Kromě toho se kniha snaží hledat doporučení pro pedagogickou praxi, a tím i způsoby, jak zefektivnit učení z vizuálií, a eliminovat tak potenciál vzniku miskoncepcí,“ přibližuje autor.

Cíle publikace spočívají ve dvou rovinách. První se  expertně věnuje hodnocení vizuálií a analyzuje jejich strukturu a kvalitu v učebnicích geografie, přičemž současně vybírá konkrétní vizuálie do další fáze výzkumu. Druhý cíl se zaměřuje na hodnocení jevů a jejich znázornění (např. schémata, modely) samotnými uživateli, kdy se Petr Trahorsch snaží identifikovat vliv kvality vizualizace na charakter dětských pojetí a případný vznik miskoncepcí.

Publikace má v důsledku nadoborového tematického zaměření potenciál oslovit hned několik zájmových skupin čtenářů. V prvé řadě se může jednat o oborové didaktiky působící ve výzkumu a v univerzitním vzdělávání. V druhé řadě může být přínosem pro učitele (nejen) zeměpisu, neboť výsledky výzkumu jsou interpretovány ve vztahu k pedagogické praxi na základních školách.

Kniha může oslovit i autory a producenty školních didaktických prostředků, především učebnic, protože jasně dokumentuje vztah kvality vizualizace a efektivity učení u uživatelů těchto didaktických pomůcek,“ uzavírá Petr Trahorsch.

Odkaz na knihu k zakoupení v univerzitním knihkupectví je zde.

#scienceUJEP