Řešené projekty

Centrálně evidované projekty

Název projektu Označení / číslo Zadavatel Řešitel Doba řešení Finanční prostředky získané pro UJEP (v tis. Kč)
Lokalizace palet zboží v rozsáhlých venkovních skladech TJ02000080 TAČR J. Fišer 2019–2021 1 858
Venkov 3.0 TL02000501 TAČR V. Hruška 2019–2021 928
Implementace mapových dovedností do geografické výuky v rámci nižšího sekundárního vzdělávání TL02000114 TAČR J. D. Bláha 2019–2021 1 515
Diagnostika příčin neúspěchů žáka při řešení úloh z matematiky a návrh opatření k jejich odstranění TL02000200 TAČR P. Eisenmann 2019–2021 2 600
Vlastnosti teplosměnných tekutin na bázi vody při extrémních podmínkách 19–05696S GAČR I. Nezbeda 2019–2021 2 422
LAND4FLOOD: Realizace přírodě blízkých retenčních opatření na soukromé půdě LTC18025 MŠMT L. Slavíková 2018–2021 1 582
UniQSurf — Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů EF17_048/0007411 MŠMT – OP VVV J. Malý 2018–2022 89 000
H2PLAZMON ‑Pokročilá platmonová technologie pro výrobu, skladování a využití “zeleného” vodíku TK01030128 TAČR Z. Kolská 2018–2024 7 733
ZEBRACHIP – mikrofluidní čip pro automatizované masivní in vivo testování biologických účinků aktivních látek TJ01000077 TAČR M. Liegertová 2018–2019 2 340
Účast zástupců ČR v řídících orgánech IUVSTA LTV17016 MŠMT S. Novák 2017–2019 319
Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost EF16_013/0001821 MŠMT – OP VVV J. Malý 2017–2020 3 736
Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na J. E. Purkyně v Ústí n.L EF16_017/0002678 MŠMT – OP VVV J. Malý 2017–2022 143 700
Půdní biofilmy tvořené spolupracujícími mikroorganismy: jejich vznik a dyna… 17–09946S  GAČR M. Gryndler  2017–2020 3 189
Separace racemických směsí membránovými procesy 17–00089S GAČR I. Nezbeda  2017–2020 1 194