Řešené projekty

Centrálně evidované projekty

Název projektuOznačení / čísloZadavatelŘešitelDoba řešeníFinanční prostředky získané pro UJEP (v tis. Kč)
Vývoj pokročilých fotokatalytických technologiı́ pro nı́zkoenergetickou akumulaci a zpětnou konverzi energie ze
“zeleného vodíku” prostřednictvím amoniaku
TS01030138TAČRZ. Kolská2024-20296 168
MATBIOMED – Materiály a technologie pro bioaplikace a medicínu OP JAKJ. Malý2024-2028
Využitelnost DNA metabarcodingu pro biomonitoring vodních toků v povodí Ohře a Dolního Labe TQ03000438TAČRP. Urbánková2024-20252 808
Pokročilé víceškálové materiály pro nosné klíčové technologieCZ.02.01.01/00/22_008/0004558 OP JAK Z. Kolská2024-202815 703
Centrum excelence v regenerativní medicíně CZ.02.01.01/00/22_008/0004562 OP JAKO. Janoušková2023-202819 587
Technologie výroby bezvodých solí polyhedrálních borátůCZ.01.01.01/01/22_002/0000491OP TAKV. Šícha2023-20263 510
Práce s nadanými žáky na PřF UJEP0085/7/NAD/2023MŠMTK. Jančaříková2023375
Alio modo – nové cesty propagace učitelských oborů přírodovědných a společenskovědních disciplín na nepedagogických fakultách UJEPMSMT-3359/2023-5MŠMTK. Jančaříková2023129
Galktin-pozitivní exozomy glioblastomu: nové biomarkery a cíle pro glykonanoterapeutikaNU23-08-00307MZO. Janoušková2023-20263 889
Terapeutika rekombinantního a přírodního původuTN02000122/001NTAČRJ. Malý2023-20263 080
Rekombinantní technologie pro medicínuTN02000122TAČRJ. Malý2023-20284 050
Katalytický rozklad odpadní biomasyTK05020080TAČRP. Čapková2023-20255 469
Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu
životního prostředí a udržitelnou budoucnost
LM2023066MŠMTP. Čapková2023-202613 158
Dvourozměrné dichalkogenidy přechodných kovů – nový koncept
syntézy a aktivace pro zvýšení funkčnosti
23-05197SGAČRZ. Kolská2023-20253 810
Mikroskopická anatomie letokruhů stromů jako zdroj chronologických informací pro optimalizaci stanovení sesuvného hazardu22-12522SGAČRP. Raška2022-20241 215
Tvorba pokročilých nano/mikrostruktur s využitím iontových a elektronových svazků pro potenciální aplikace v mikrofluidních a lab-on-chip aplikacích 22-10536SGAČRJ. Malý2022-20244 500
Vodné směsi se solemi při extrémních podmínkách – přesné experimenty, molekulární simulace a modelování22-03380SGAČRI. Nezbeda2022-20243 816
Integrovaný systém nízkonákladových retenčních prvků v krajině pro podporu evapotranspirace s rychlým realizačním potenciálem SS03010167 TAČRJ. Brychta2021-20236 215
Advanced hybrid organic-inorganic nanofibers for CO2 capture and photocatalysis TO01000329 TAČRP. Čapková2021-20246 385
Nové vaskularizované konstrukty na bázi kmenových buněk pro inženýrství měkkých a tvrdých tkáníNU20-08-00208MZZ. Kolská2020-20231 660
Hybridní nanovesikuly exosom-dendrimer pro genovou terapii a cílenou dopravu léčiv20-21421SGAČRJ. Malý2020-20225 628
Žádané školy: Podmínky volby základní školy ve venkovském prostoru20-18545SGAČRS. R. Kučerová2020-20222 719
Nová generace organicko/anorganických materiálů pro detekci, zachycení a využití oxidu uhličitého20-01639SGAČRZ. Kolská2020-20224 701
Povaha a dynamika lokálních konfliktů o využití území v polyracionální aréně20-11782SGAČRP. Raška2020-20222 184
Inteligentní magnetické materiály: od objemových systémů ke “spinterface”20-01768SGAČRZ. Kolská2020-20223 585
Separace enantiomerů chirálními membránami: Experiment a simulace20-06264SGAČRI. Nezbeda2020-20221 787
Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu
životního prostředí a udržitelnou budoucnost
LM2018124MŠMTP. Čapková2020-202217 590
Charakterizace biologických vlastností karbosilanových dendrimerů a jejich potenciální využití v oblasti nádorové terapieLTC19049MŠMTD. Wrobel2019-20222 433
Lokalizace palet zboží v rozsáhlých venkovních skladechTJ02000080TAČRJ. Fišer2019-20211 858
Venkov 3.0TL02000501TAČRV. Hruška2019-2020928
Implementace mapových dovedností do geografické výuky v rámci nižšího sekundárního vzděláváníTL02000114TAČRJ. D. Bláha2019-20221 515
Diagnostika příčin neúspěchů žáka při řešení úloh z matematiky a návrh opatření k jejich odstraněníTL02000200TAČRP. Eisenmann2019-20222 600
Vlastnosti teplosměnných tekutin na bázi vody při extrémních podmínkách19-05696SGAČRI. Nezbeda2019-20212 422
LAND4FLOOD: Realizace přírodě blízkých retenčních opatření na soukromé půděLTC18025MŠMTL. Slavíková2018-20211 582
UniQSurf – Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálůEF17_048/0007411MŠMT – OP VVVJ. Malý2018-202289 000
H2PLAZMON -Pokročilá platmonová technologie pro výrobu, skladování a využití “zeleného” vodíkuTK01030128TAČRZ. Kolská2018-20247 733
ZEBRACHIP – mikrofluidní čip pro automatizované masivní in vivo testování biologických účinků aktivních látekTJ01000077TAČRM. Liegertová2018-20192 340
Účast zástupců ČR v řídících orgánech IUVSTALTV17016MŠMTS. Novák2017-2019319
Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnostEF16_013/0001821MŠMT – OP VVVJ. Malý2017-20203 736
Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na J. E. Purkyně v Ústí n.LEF16_017/0002678MŠMT – OP VVVJ. Malý2017-2022143 700
Půdní biofilmy tvořené spolupracujícími mikroorganismy: jejich vznik a dyna…17–09946SGAČRM. Gryndler 2017–20193 189
Separace racemických směsí membránovými procesy17–00089SGAČRI. Nezbeda 2017–20191 194

Projekty Centra nanomateriálů a biotechnologií