Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Během habilitačního řízení se ověřuje vědecká, resp. umělecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších výsledků tvůrčí práce, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe. Úspěšným zakončením habilitačního řízení je udělení titulu docent.

V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická, vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru.

Důležité dokumenty

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UJEP

Směrnice rektora č. 3/2023 o předcházení střetu zájmu při uskutečňování habilitačního a jmenovacího řízení na UJEP

Směrnice děkana č. 3/2019 – Formální náležitosti průběhu a kritéria hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PřF UJEP
Přílohy směrnice č. 3/2019

Žádost o zahájení habilitačního řízení / řízení ke jmenování profesorem (Word, PDF)

Přehled oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Název oboruRozhodnutí Habilitační řízeníRozhodnutí Řízení ke jmenování profesorem
Aplikované nanotechnologie12. 8. 2022
NAU-277/2021-9
platné do 12. 8. 2027 12. 8. 2022
NAU-277/2021-9
platné do 12. 8. 2027
Aplikovaná fyzika
27. 9. 2019
NAU-327/2019-10
platné do
11. 10. 2029
27. 9. 2019
NAU-327/2019-10
platné do 11. 10. 2029
Aplikovaná fyzika11. 5. 2015
MSMT-12985/2015
platné do
30. 11. 2019
11. 5. 2015
MSMT-12985/2015
platné do 30. 11. 2019

Přehled řízení

A. Habilitační řízení

Jméno a příjmeníOborTéma habilitační práceDatum zahájeníProjednání na VR fakultyVýsledek řízení
Ing. Jiří Henych, Ph.D.Aplikované nanotechnologieSyntéza, vlastnosti a reaktivita nanostrukturních
oxidů TiO2 a CeO2 a jejich nanokompozitů
1. 11. 202323. 5. 2024
Ing. Petr Mikeš, Ph.D.Aplikovaná fyzikaFyzikálně chemické parametry tvorby nanovláken6. 9. 202126. 5. 2022 jmenován od
1. 9. 2022
RNDr. Jan Jirsák, Ph.D.Aplikovaná fyzikaMolekulární modelování procesu elektrostatického zvlákňování2. 5. 201917. 10. 2019jmenován od
1. 12. 2019
RNDr. Marek Malý, Ph.D.Aplikovaná fyzikaMolekulární simulace dendrimerů pro biomedicínské aplikace2. 5. 201917. 10. 2019jmenován od
1. 12. 2019
Ing. Jaromír Havlica, Ph.D.Aplikovaná fyzikaMatematické modelování složitých tokových soustav2. 5. 201730. 11. 2017jmenován od
1. 3. 2018
RNDr. Filip Moučka, Ph.D.Aplikovaná fyzikaMolekulární simulace vodných roztoků elektrolytů23. 5. 201618. 5. 2017jmenován od
1. 8. 2017

B. Řízení ke jmenování profesorem/profesorkou

Jméno a příjmeníOborDatum zahájeníProjednáno VR fakultyProjednáno VR UJEPVýsledek řízení
doc. Ing. Antonín Minařík, Ph.D.Aplikované nanotechnologie16. 10. 2023zastaveno 20. 5. 2024
doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.Aplikovaná fyzika1. 9. 20201. 10. 202122. 10. 2021jmenována od
7. 6. 2022
doc. RNDr. René Kalus, Ph.D.Aplikovaná fyzika25. 3. 201917. 10. 201929. 11. 2019jmenován od
17. 6. 2020 
doc. Ing. Martin Lísal, DSc.Aplikovaná fyzika25. 4. 201324. 4. 201423. 5. 2014jmenován od
19. 9. 2014