Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Během habilitačního řízení se ověřuje vědecká, resp. umělecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších výsledků tvůrčí práce, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe. Úspěšným zakončením habilitačního řízení je udělení titulu docent.

V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická, vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru.

Důležité dokumenty

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UJEP

Směrnice děkana č. 3/2019 – Formální náležitosti průběhu a kritéria hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PřF UJEP (platí pro řízení zahájená počínaje 24. 5. 2019)
Přílohy směrnice č. 3/2019

Směrnice děkana č. 3/2012 – Metodický postup pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PřF UJEP (platí pro řízení zahájená před 24. 5. 2019)

Žádost o zahájení habilitačního řízení / řízení ke jmenování profesorem (Word, PDF)

Přehled oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Název oboru Rozhodnutí  Habilitační řízení Rozhodnutí  Řízení ke jmenování profesorem
Aplikovaná fyzika
27. 9. 2019
NAU-327/2019-10
platné do
11. 10. 2029
27. 9. 2019
NAU-327/2019-10
platné do 11. 10. 2029
Aplikovaná fyzika 11. 5. 2015
MSMT-12985/2015
platné do
30. 11. 2019
11. 5. 2015
MSMT-12985/2015
platné do 30. 11. 2019

Přehled řízení

A. Habilitační řízení

Jméno a příjmení Obor Téma habilitační práce Datum zahájení Termín VR fakulty Výsledek řízení
RNDr. Jan Jirsák, Ph.D. Aplikovaná fyzika Molekulární modelování procesu elektrostatického zvlákňování 2. 5. 2019 17. 10. 2019 jmenován od 1. 12. 2019
RNDr. Marek Malý, Ph.D. Aplikovaná fyzika Molekulární simulace dendrimerů pro biomedicínské aplikace 2. 5. 2019 17. 10. 2019 jmenován od 1. 12. 2019
Ing. Jaromír Havlica, Ph.D. Aplikovaná fyzika Matematické modelování složitých tokových soustav 2. 5. 2017 30. 11. 2017 jmenován od
1. 3. 2018
RNDr. Filip Moučka, Ph.D. Aplikovaná fyzika Molekulární simulace vodných roztoků elektrolytů 23. 5. 2016 18. 5. 2017 jmenován od
1. 8. 2017

 

B. Řízení ke jmenování profesorem/profesorkou

Jméno a příjmení Obor Datum zahájení Projednáno VR fakulty Projednáno VR UJEP Výsledek řízení
doc. RNDr. René Kalus, Ph.D. Aplikovaná fyzika 25. 3. 2019 17. 10. 2019 29. 11. 2019
doc. Ing. Martin Lísal, DSc. Aplikovaná fyzika 25. 4. 2013 24. 4. 2014 23. 5. 2014 jmenován od
19. 9. 2014