Projekt RUR

RUR – Region univerzitě, univerzita regionu
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je nastavit v řešených oblastech udržitelné mechanismy, které díky svému transformačnímu potenciálu povedou k systémovým změnám. To znamená nastavit dlouhodobý systém generování a aplikace odborných výstupů explicitně zaměřených na transformaci regionu. Projekt tak cílí na kvalitu vzdělání, kvalitu rozhodování a kvalitu života obyvatel regionu.

Termín realizace projektu: 10/2023 – 12/2027

14.6.2024

Dnes vyjede katedra informatiky za žáky ZŠ Rumburk

Dnes, 14. června, se v rumburské základní škole dozví, co je “Nová informatika”.  V ZŠ Rumburk se totiž uskuteční workshop pro učitele a jejich třídu. Odborníci z naší katedry informatiky seznámí učitele, společně s žáky, v jejich přirozeném prostředí ...

11.6.2024

Žáci z Děčína se stanou studenty nanečisto

11., 12. i 13. června se to v odborných učebnách a laboratořích naší fakulty bude hemžit malými vědci. Připravili jsme totiž pro žáky a jejich učitele ze ZŠ Děčín III a ZŠ Svět Děčín vzdělávací vědecko-zábavné aktivity. Pilotní vzdělávací progra...

10.6.2024

Začátek týdne na PřF UJEP patří gymnazistům

Studenti Gymnázia Dr. Václava Šmejkala si dnes a zítra  (10. a 11. června) vyzkouší, jaké je to studovat na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Jednotlivé katedry Přírodovědecké fakulty UJEP připravily pro studentské “Proj...

9.6.2024

V červenci se PřF promění ve vědecký tábor MARSTAFIT

9. července se budova CPTO promění v tábor pro malé vědce! Na Přírodovědecké fakultě UJEP se uskuteční pilotní návštěvní program pro vědecký tábor MARSTAFIT. Zvídavé děti z vědeckého tábora se seznámí s našimi laboratořemi na katedře chemie, kde...

7.6.2024

Katedra informatiky chystá letní dětské univerzitní stáže

Katedra informatiky chystá na léto 2024 inovativní pětidenní dětské univerzitní stáže zaměřené na robotiku, programování a algoritmizaci, tzv. "DILU - Dobrodružství s informatikou na letní univerzitě". Tyto stáže přinášejí řadu inovací, včetně n...