Příkazy děkana – aktuální

Aktuální | Neaktuální

č. 9/2020 – Provedení inventarizace 2020
č. 8/2020 – Oznamovací povinnost k onemocnění Covid-19
č. 7/2020 – K odevzdávání bakalářských a diplomových prací (2)
č. 1/2020
– Organizační řád
č. 5/2019 – Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem na PřF UJEP
č. 4/2019 – Volební okrsky do studentské komory AS PřF
č. 1/2019 – Archivace digitálních dokumentů
č. 5/2012 – Studentská grantová soutěž