Příkazy děkana – aktuální

Aktuální | Neaktuální

č. 3/2020 – K odevzdávání bakalářských a diplomových prací
č. 2/2020 – Preventivní opatření děkana PřF UJEP k onemocnění COVID-19
č. 1/2020
– Organizační řád
č. 5/2019 – Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem na PřF UJEP
č. 4/2019 – Volební okrsky do studentské komory AS PřF
č. 1/2019 – Archivace digitálních dokumentů
č. 5/2012 – Studentská grantová soutěž