Příkazy děkana – aktuální

Aktuální | Neaktuální

č. 3/2023 – Příkaz provedení inventarizace
č. 2/2023
– Stanovení volebních okrsků do studentské komory akademického senátu
č. 1/2023 – Uzavření budovy Za Válcovnou
č. 3/2021 – Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem na PřF UJEP
č. 1/2021 – Volební okrsky do studentské komory AS PřF
č. 1/2020 – Organizační řád (anglická verze)
č. 1/2019 – Archivace digitálních dokumentů
č. 5/2012 – Studentská grantová soutěž