Kolegium děkana

Členy kolegia děkana jsou kromě členů vedení fakulty (děkan, proděkani a tajemník) vedoucí součástí a předseda akademického senátu fakulty.