Kurzy a workshopy

Nabízíme zajímavé kurzy a workshopy pro školy a vybrané zájmové skupiny. Po dohodě s přednášejícím je možné kurzy/workshopy přizpůsobit Vašim potřebám.

 

Školení: Využití nástrojů umělé inteligence ve výuce a vzdělávání

Využití nástrojů umělé inteligence ve výuce a vzdělávání I.

Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D.

Toto interaktivní školení se zaměřuje  na rozvoj digitálních kompetencí pedagogů prostřednictvím praktického seznámení s nástroji umělé inteligence, jako jsou velké jazykové modely (ChatGPT, Bing Chat, Claude 2, Bard) a další AI nástroje. Účastníci získají informace a dovednosti potřebné pro efektivnější práci ve vzdělávacím prostředí a k obohacení výuky skrze zmiňované inovativní technologie. Kromě zmíněného, zahrnuje školení také také diskuzi o právních aspektech, potenciálních rizicích zneužívání AI studenty a důležitosti zodpovědného přístupu k využívání těchto technologií s ohledem na jejich omezení.

Hlavní výstupy školení:

 • Pochopení právních aspektů a etických otázek spojených s AI
 • Zvýšení digitálních kompetencí účastníků
 • Praktické znalosti využívání AI nástrojů ve vzdělávání

Školení zahrnuje:

 • Interaktivní workshop s praktickými ukázkami
 • Výukové materiály
 • Certifikát o absolvování školení
 • Následné poradenství

>> Cena: 4 500 Kč + DPH (počet účastníků 1-100)

>> Forma: Online či prezenčně (Přírodovědecká fakulta UJEP – CPTO, Ústí nad Labem, nebo ve Vašich prostorech (do dojezdové vzdálenosti 50 km od sídla PřF UJEP)

>> Délka: 2 hod (nebo dle dohody)

>> Vhodné pro: pedagogické sbory škol, vyučující, lektory a další odborníky ve vzdělávacím sektoru, kteří chtějí rozšířit své dovednosti v oblasti digitálních technologií a AI. Školení lze přizpůsobit pro konkrétní druh školy nebo obor (dle domluvy). 

>> Kontakt: michaela.liegertova@ujep.cz

Využití nástrojů umělé inteligence ve výuce a vzdělávání II.

Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D.

Interaktivní školení navazuje na “Využití nástrojů umělé inteligence ve výuce a vzdělávání I.” a je zaměřeno na prohloubení a rozšíření dovedností v oblasti používání chatbotů a dalších AI nástrojů ve vzdělávání. Účastníci se seznámí s konkrétními technikami psaní promptů (zadání), které jsou klíčem k efektivnímu dialogu s chatboty a zvyšují jejich užitečnost v pedagogické praxi. Budou prezentovány pokročilé strategie a případové studie, demonstrující, jak lze různé AI nástroje efektivně integrovat do výuky a jak řešit složitější úlohy a problémy.

Hlavní výstupy školení:

 • Pokročilé znalosti v oblasti tvorby promptů pro chatboty
 • Prohloubení dovedností v používání konkrétních AI nástrojů
 • Praktické ukázky a případové studie pro integraci AI do výuky
 • Rozvoj kreativity a inovativního myšlení při práci s AI

Školení zahrnuje:

 • Interaktivní workshop se zaměřením na praktické aplikace
 • Podrobné materiály a návody
 • Certifikát o absolvování pokračovacího školení
 • Možnost konzultací a poradenství po absolvování kurzu

>> Cena: 4 500 Kč + DPH (počet účastníků 1-100)

>> Forma: Online či prezenčně (Přírodovědecká fakulta UJEP – CPTO, Ústí nad Labem, nebo ve Vašich prostorech (do dojezdové vzdálenosti 50 km od sídla PřF UJEP)

>> Délka: 2 hod (nebo dle dohody)

>> Vhodné pro: Pedagogické pracovníky, kteří absolvovali první část školení nebo mají základní znalosti v oblasti AI a chtějí tyto dovednosti dále rozvíjet. Je ideální pro učitele, lektory a všechny profesionály ve vzdělávacím sektoru, kteří chtějí efektivně využívat AI ve své praxi. Školení lze přizpůsobit pro konkrétní druh školy nebo obor (dle domluvy). 

>> Kontakt: michaela.liegertova@ujep.cz

Workshop: Využití nástrojů umělé inteligence při tvůrčí činnosti

Využití nástrojů umělé inteligence při tvůrčí činnosti v akademickém prostředí

Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D.

V rámci tohoto praktického workshopu se účastníci seznámí s možnostmi využití velkých jazykových modelů a dalších AI nástrojů pro podporu a zefektivnění tvůrčí činnosti v akademickém kontextu. Vhodné nástroje mohou urychlit proces přípravy manuskriptů, grantových žádostí, výzkumných zpráv, usnadnit komunikaci s vědeckými žurnály i poskytovat poradenství spojené s výzkumnou činností a datovými analýzami. Pozornost bude věnována i limitům a omezením této technologie a zodpovědnému přístupu k jejich využívání.

>> Forma, cena, délka: dohodou

>> Vhodné pro: akademické i výzkumné pracovníky a pracovnice, studentky a studenty doktorského studia

>> Kontakt: michaela.liegertova@ujep.cz

Workshop: Využití nástrojů umělé inteligence při studiu a tvorbě závěrečných prací

Jak (zodpovědně) využívat AI při studiu a tvorbě závěrečných prací

Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D.

V rámci workshopu se studenti seznámí s praktickými aspekty využití umělé inteligence při studiu a tvorbě závěrečných prací. Důraz bude kladen na etické a zodpovědné využívání velkých jazykových modelů (ChatGPT, Bing Chat, Claude 2, Bard) a dalších AI nástrojů. Účastníci se dozví, jak efektivně využívat AI (chatboty, research a writing asistenty) pro zefektivnění studia, tvůrčí činnosti a při tvorbě textů. Pozornost bude věnována omezením i rizikům a etickým a filozofickým aspektům spojeným s využíváním těchto technologií.

>> Forma, cena, délka: dohodou

>> Vhodné pro: VŠ studentky a studenty

>> Kontakt: michaela.liegertova@ujep.cz