Aktuality spolupráce

17.6.2020

Internacionalizace (nejen) na PřF

V posledním dvojčísle univerzitního časopisu Silverius ve svém úvodníku rektor UJEP doc. Martin Balej hodnotí jeden z indikátorů kvality vysokých škol. Tímto indikátorem je míra internacionalizace UJEP, resp. jejích součástí. Mezinárodní rozměr akti...

8.6.2020

Naše fakulta již měsíc zapojena do foldathonu (report)

Po vzoru fakulty životního prostředí se začátkem května i naše fakulta zapojila do Folding@home počítačových simulací, zaměřených na podporu vývoje léčiv pro onemocnění COVID-19, způsobené novým typem koronaviru  SARS-CoV-2. Jedná se o&...

25.5.2020

Aktéři změny ve starých průmyslových regionech Evropy

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Agents of change in old industrial regions in Europe (Aktéři změny ve starých průmyslových regionech Evropy) Druh projektu/dotační titul: Volkswagen Stiftung Řešitel/é: Mgr. Vladan Hruška, Ph.D., Mg...

15.5.2020

Počítače dětem

V rámci nouzového stavu (vyhlášeného Vládou ČR z důvodu pandemie nemoci Covid-19) se katedra informatiky PřF UJEP ve spolupráci s dalšími katedrami zapojila do akce „Počítače dětem“ organizované nadačním fondem IT People. Dne 21. 4. proběhlo předání...

11.5.2020

Partnerství v Národním centru průmyslu 4.0

Na sklonku dubna byla naše univerzita, díky katedře informatiky, přijata mezi partnery Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, moderního vědecko-výzkumného ústavu Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT) v rámci Národního ...

4.5.2020

Přírodověda se zapojila do hackathonu Hack the Crisis

Koronavirus postavil akademickou obec do pozoru. Od respirátorů z 3D tiskáren po ochranné masky ze šnorchlů, vědci srší originálními nápady a to, co by jindy trvalo roky, je díky jejich ohromnému úsilí otázkou týdnů. CzechInvest společně s&nb...

30.4.2020

Proběhlo krajské kolo Zeměpisné olympiády ONLINE

Šíření nemoci covid-19 ohrozilo také konání Zeměpisné olympiády, celostátní soutěže pro studenty základních a středních škol talentované v geografii. Nakonec se podařilo 27. 4. v dopoledních hodinách uspořádat krajské kolo online formou. Na organ...

8.4.2020

Nanotextilie v kurzu… Na UJEP nejen dnes

Nanotextilie jsou na UJEP živé téma již několik let zásluhou především dvou fakult: přírodovědecké a životního prostředí. Kromě výzkumu zde lze aplikované nanotechnologie také studovat, a jak se stále více ukazuje, je to obor s obrovskou budoucností.  ...

27.3.2020

Přírodovědě chybějí suroviny na výrobu další dezinfekce

Pracovníci Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem chtějí míchat desinfekci. Chybí jim ale suroviny. Už v minulém týdnu předali záchranářům desinfekci na ruce vyrobenou ze zásob v laboratořích. „Mícháme ...

26.3.2020

Mícháme dezinfekci a tiskneme ochranné štíty

Aktivity přírodovědecké fakulty na poli boje s pandemií nemoci COVID-19 stále pokračují. V minulém týdnu jsme informovali o míchání dezinfekce v našich chemických laboratořích pro záchranné složky Ústeckého kraje. Prosba o dodávky materiálu na výrob...