Mezinárodní setkání odborníků na Slunce spoluorganizuje naše fakulta

Během 19.—23. září se v Praze uskuteční mezinárodní setkání s poněkud záhadným názvem Hinode-15 / IRIS-12.

Astronomové, jejichž předmětem studia je naše nejbližší hvězda, tedy Slunce, však dobře vědí, že pod názvem Hinode se skrývá japonská sonda kosmické agentury JAXA z roku 2006 určená právě k výzkumu Slunce. Její původní název byl SOLAR-B a jejím hlavním cílem je výzkum magnetického pole Slunce a dalších vlastností Slunce. Pod názvem IRIS (Interface Region Imaging Spectrograph) pracuje další významný satelit, v tomto případě od NASA, který studuje fotosféru a koronu Slunce.

Pražské setkání odborníků na Slunce je spoluorganizováno Přírodovědeckou fakultou UJEP.

Veřejnosti lze doporučit veřejnou přednášku jednoho pracovníků Astronomického ústavu AV ČR, doc. Michala Švandy.