Aktuality z výzkumu

14.11.2019

Testování nanonosičů in vivo

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Využití dendrimerů pro dopravu molekul s terapeutickým potenciálem do xenograftů lidských nádorových buněk v jednoduchém in vivo systému Druh projektu/dotační titul: SGS Číslo projektu: UJEP-SGS-2...

24.10.2019

Zeměpisáři z celého Česka na UJEP – Žákovský atlas na světě

V rámci spolupráce ústeckých geografů s nakladatelstvím Kartografie Praha se dne 10. října 2019 na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečnil workshop s názvem „Mapové dovednosti v geografické výuce druhého stupně zákla...

22.10.2019

UniQSurf — Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Druh projektu/dotační titul: MŠMT OPVVV Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007411 Řešitel/é: Mgr. Jan Malý, Ph.D. Roky řešení: 2018-2022 Popis: Projekt je zaměřen na předaplikační výzkum ...

24.9.2019

Terénní výzkum v papuánské komunitě Nungon 2019

V rámci terénního výzkumu excelentního projektu Sinofonní příhraničí – interakce na okraji sleduje doc. Jan D. Bláha z naší katedry geografie s kolegy doc. Martinem Soukupem (antropolog) a prof. Dušanem Lužným (sociolog) vliv Číny na obyvatele státu Pa...

10.9.2019

Didaktika — člověk a příroda A

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Druh projektu/dotační titul: OP VVV, PO 3 Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665 Řešitel/é: RNDr. Martin Švec, Ph.D. Roky řešení: 2017–2019 Popis: V rámci projektu dojde k vytvoření ...