Aktuality z výzkumu

20.7.2020

Český historický atlas získal cenu Akademie věd ČR

Předsedkyně Akademie věd České republiky na základě doporučení Akademické rady AV ČR udělila autorskému týmu publikace „Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století“ cenu za mimořádný výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Na publ...

7.7.2020

TRANS3Net

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: TRANS3Net Druh projektu/dotační titul: Interreg Central Europe Číslo projektu: CE258 Řešitel:  doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc., Ing. Petr Lauterbach, Ing. Kateřina Rašková a kol. Roky řešení: ...

1.7.2020

Zábavou k odbornému vzdělávání

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Zábavou k odbornému vzdělávání: Podpora rovnováhy mezi formálním a neformálním učením jako nástroj k otevřené mysli žáka i pracovníka na cestě k odbornému vzdělávání Druh projektu/dotační titul: OP V...

16.6.2020

Nanomedicína v léčbě rakoviny – from the bench to the bedside

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Cancer nanomedicine – from the bench to the bedside / Nanomedicína v léčbě rakoviny – z laboratoře k pacientům (NANO2CLINIC) Druh projektu/dotační titul: COSTČíslo projektu: CA17140Řešitel/é: Dr. Do...

25.5.2020

Aktéři změny ve starých průmyslových regionech Evropy

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Agents of change in old industrial regions in Europe (Aktéři změny ve starých průmyslových regionech Evropy) Druh projektu/dotační titul: Volkswagen Stiftung Řešitel/é: Mgr. Vladan Hruška, Ph.D., Mg...

11.5.2020

Partnerství v Národním centru průmyslu 4.0

Na sklonku dubna byla naše univerzita, díky katedře informatiky, přijata mezi partnery Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, moderního vědecko-výzkumného ústavu Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT) v rámci Národního ...

4.5.2020

Přírodověda se zapojila do hackathonu Hack the Crisis

Koronavirus postavil akademickou obec do pozoru. Od respirátorů z 3D tiskáren po ochranné masky ze šnorchlů, vědci srší originálními nápady a to, co by jindy trvalo roky, je díky jejich ohromnému úsilí otázkou týdnů. CzechInvest společně s&nb...

16.4.2020

Vývoj funkčních materiálů pro lékařskou diagnostiku

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Vývoj nano/mikrostrukturovaných funkčních materiálů a detekčních mikrozařízení pro lékařskou diagnostiku Druh projektu/dotační titul: SGS Číslo projektu: UJEP-SGS-2017-53-004-3 Řešitel/é: Mgr. Petr...