Aktuality z výzkumu

15.12.2023

Studentská grantová soutěž UJEP – výzva pro rok 2024

Děkan Přírodovědecké fakulty UJEP vyhlašuje ve smyslu Směrnice rektora č. 5/2018 výběrové řízení v rámci Studentské grantové soutěže UJEP na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského nebo magisterského studi...

26.1.2023

Opět na cestách: Výzkum na Papui Nové Guineji pokračuje

Na výzkumnou cestu se po covidové pauze opět vydal doc. Jan D. Bláha z katedry geografie. Společně s kolegy doc. Martinem Soukupem (FSV UK) a prof. Dušanem Lužným (FF ZČU v Plzni) vyrazili na expediční terénní výzkum do provincie East Sepik na Papu...

29.9.2022

Všechny vaše smysly zaměstná Noc vědců

Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak může věda působit, ale ne, když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda a vědci ukážou svou pravou tvář. Hmat, sluch, čich, zrak a chuť — pět starých dobrých známých. Co na ně ale říká šestý smysl? Nebo zvířata a ...

23.8.2022

Na workshop k rozvoji mapových dovedností se hlaste do 31. srpna

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UJEP pořádá ve spolupráci s nakladatelstvím Kartografie Praha workshop pro učitele zeměpisu s názvem Využití nového systému didaktických pomůcek při rozvoji mapových dovedností. Akce se bude konat v úterý 27. 9....

22.6.2022

GEOEDU: Centrum katedry geografie učí myslet prostorově

To, jak podstatnou roli hraje v našem každodenním rozhodování geografický prostor, si málokdy uvědomujeme. Geograficky myslíme, i když jen hledáme, kudy se nejrychleji dostat do restaurace za přáteli, nebo když hledáme školu, do které budou chodi...