Aktuality z výzkumu

24.9.2019

Terénní výzkum v papuánské komunitě Nungon 2019

V rámci terénního výzkumu excelentního projektu Sinofonní příhraničí – interakce na okraji sleduje doc. Jan D. Bláha z naší katedry geografie s kolegy doc. Martinem Soukupem (antropolog) a prof. Dušanem Lužným (sociolog) vliv Číny na obyvatele státu Pa...

10.9.2019

Didaktika – člověk a příroda A

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Druh projektu/dotační titul: OP VVV, PO 3 Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665 Řešitel/é: RNDr. Martin Švec, Ph.D. Roky řešení: 2017–2019 Popis: V rámci projektu dojde k vytvoření ...