Nejen odbornými články živ je přírodovědec

Důkazem, že nejen odbornými články živ je přírodovědec, je publikační činnost našich akademiků v uplynulém roce.

Příkladem mohou být knižní publikace, na nichž se v loňském roce podíleli geografové z katedry geografie. Jak ukazují dále uvedené tituly publikací, jedná se o relativně široký oborový záběr. Najdeme zde jak didaktické pomůcky, tak publikace z oblasti humánní či regionální geografie, tituly s ekologickým či ekonomickým zaměřením. Mezi publikacemi je i atlasové dílo, tradiční vrchol spolupráce geografů a kartografů, v tomto případě i spolupráce historiků. Kniha Makroregiony světa obdržela ocenění „kniha roku 2019“ rektora UJEP.

Od roku 2020 bychom rádi obnovili ediční činnost Přírodovědecké fakulty, takže doufáme, že naši akademici budou moci své knižní publikace vydávat také pod hlavičkou UJEP.