Služby studentům

Stravování

Informace o stravování v rámci menzy UJEP v budově CPTO lze získat na webových stránkách Správy kolejí a menz UJEP. Další možnosti poskytuje BuFFet FF UJEP a Literární kavárna.

Ubytování

Ubytování na kolejích UJEP poskytuje Správa kolejí a menz.

Kontakt: ubytovani@ujep.cz

Vědecká knihovna UJEP

Služby v oblasti informačních zdrojů a knihovní služby zajišťuje Vědecká knihovna UJEP.

Celouniverzitní knihovní katalog.