C P T O

Centrum přírodovědných a technických oborů (zkráceně CPTO) je největším budovou kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, jehož výstavba byla dokončena v červnu 2020. Je sídlem přírodovědecké fakulty, fakulty životního prostředí a správy kolejí a menz na adrese Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem.

>> ZÁKLADNÍ ORIENTAČNÍ PLÁN

Jednotlivá podlaží s detaily pracovišť PřF

8: děkanát PřF, další pracoviště

7: katedra matematiky, katedra informatiky (lab)

6: katedra informatiky

5: katedra geografie

4: katedra biologie, katedra geografie

3: katedra chemie, katedra fyziky (PC učebny)

2: studijní oddělení PřF, katedra fyziky, ÚMC

1: úroveň náměstí (hlavní vstup), sály a posluchárny

-1: posluchárny, laboratoře, sklady a garáž