Bakalářské studium

Bakalářské studium student v ideálním případě zvládne za tři roky. Pokud z jakýchkoli důvodů není schopen splnit své studijní povinnosti, může si studium prodloužit. Absolvent po úspěšném ukončení studia získává titul bakalář (Bc.).

Studijní programy bakalářského studia

Aplikovaná geoinformatika (společně s FŽP UJEP) – prezenční, kombinované
Aplikovaná informatika – prezenční, kombinované
Aplikované nanotechnologie – prezenční
Biologie – prezenční, kombinované
Geografie – prezenční
Chemie a toxikologie – prezenční, kombinované
Matematika ve firmách a veřejné správě – prezenční
Počítačové modelování ve vědě a technice – prezenční, kombinované

Sdružená studia:
Biologie pro vzdělávání – prezenční, kombinované
Fyzika pro vzdělávání – prezenční, kombinované
Geografie – prezenční
Geografie pro vzdělávání – prezenční
Chemie pro vzdělávání – prezenční, kombinované
Informatika pro vzdělávání – prezenční, kombinované
Matematika pro vzdělávání – prezenční, kombinované

Dvouoborová studia se vždy kombinují s nějakým dalším dvouoborovým studiem na Přírodovědecké fakultě, Pedagogické fakultě nebo Filozofické fakultě.

Aktuální nabídku kombinací oborů naleznete v sekci Přijímací řízení.