Bakalářské studium

Bakalářské studium student v ideálním případě zvládne za tři roky. Pokud z jakýchkoli důvodů není schopen splnit své studijní povinnosti, může si studium prodloužit. Absolvent po úspěšném ukončení studia získává titul bakalář (Bc.).

Studijní programy bakalářského studia

Aplikovaná geoinformatika
Aplikované nanotechnologie EN
Aplikované počítačové modelování EN
Biologie
Biologie (dvouoborové studium)
Fyzika EN
Fyzika (dvouoborové studium)
Geografie
Geografie (dvouoborové studium)
Geografie střední Evropy
Chemie (dvouoborové studium)
Informační systémy
Informatika (dvouoborové studium)
Matematika (dvouoborové studium)
Matematika ve firmách a veřejné správě
Toxikologie a analýza škodlivin

Vysvětlivky:
EN obor s možností studia v anglickém jazyce

Dvouoborová studia se vždy kombinují s nějakým dalším dvouoborovým studiem na Přírodovědecké fakultě, Pedagogické fakultě nebo Filozofické fakultě.

Aktuální nabídku kombinací oborů naleznete v sekci Přijímací řízení.