Vnitřní předpisy – platné

Platné | Neplatné

Statut Přírodovědecké fakulty UJEP (anglická verze)
(platný od 28. 2. 2018, účinný od 17. 9. 2018)

Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UJEP
(platný a učinný od 28. 2. 2018)

Jednací řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UJEP
(platný a učinný od 28. 2. 2018)

Jednací řád Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP
(platný a učinný od 28. 2. 2018)

Disciplinární řád Přírodovědecké fakulty UJEP (anglická verze)
(platný a učinný od 28. 2. 2018)

Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech Přírodovědecké fakulty UJEP (anglická verze)
(platný a učinný od 25. 4. 2018)

Rigorózní řád Přírodovědecké fakulty UJEP
(platný a učinný od 25. 4. 2018)

Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty UJEP (anglická verze)
(platný od 31. 3. 2021)

Platné vnitřní předpisy UJEP, jimiž se řídí Přírodovědecká fakulta

Studijní a zkušební řád bakalářských a magisterských studijních programů UJEP (anglická verze)
(schválený 7. 9. 2020, účinný od 1. 10. 2020)

Volební řád Akademického senátu UJEP
(schválený 6. 10. 2016)

Jednací řád Akademického senátu UJEP
(schválený 21. 12. 2016)