Vnitřní předpisy – platné

Platné | Neplatné

Statut Přírodovědecké fakulty UJEP (anglická verze)
(platný od 28. 2. 2018, účinný od 17. 9. 2018)

Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UJEP
(platný a učinný od 28. 6. 2023)

Jednací řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UJEP
(platný a učinný od 28. 2. 2018)

Jednací řád Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP
(platný a učinný od 28. 2. 2018)

Disciplinární řád Přírodovědecké fakulty UJEP (anglická verze)
(platný a učinný od 28. 2. 2018)

Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech Přírodovědecké fakulty UJEP (anglická verze)
(platný a učinný od 25. 4. 2018)

Rigorózní řád Přírodovědecké fakulty UJEP
(platný a učinný od 25. 4. 2018)

Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty UJEP (anglická verze)
(platný od 31. 3. 2021)

Platné vnitřní předpisy UJEP, jimiž se řídí Přírodovědecká fakulta

Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech UJEP
(platnost od 13. 9. 2021; účinnost od 20. 9. 2021)

Volební řád Akademického senátu UJEP
(schválený 6. 10. 2016)

Jednací řád Akademického senátu UJEP
(schválený 21. 12. 2016)