Strategické záměry rozvoje

Strategický záměr fakulty 2021+:

Strategický záměr fakulty 2021+
2021 – Realizace strategického záměru
2022 – Realizace strategického záměru
2023 – Realizace strategického záměru

Strategický záměr rozvoje (dlouhodobý záměr) 2016–2020:

Dlouhodobý záměr PřF UJEP 2016-2020
2016 – Aktualizace dlouhodobého záměru PřF UJEP
2017 – Aktualizace dlouhodobého záměru PřF UJEP
2018 – Aktualizace strategického záměru PřF UJEP
2019 – Realizace strategického záměru PřF UJEP
2020 – Realizace strategického záměru PřF UJEP

Strategický záměr rozvoje (dlouhodobý záměr) 2011–2015:

Dlouhodobý záměr PřF UJEP 2011-2015
2011 – Aktualizace dlouhodobého záměru PřF UJEP
2012 – Aktualizace dlouhodobého záměru PřF UJEP
2013 – Aktualizace dlouhodobého záměru PřF UJEP
2014 – Aktualizace dlouhodobého záměru PřF UJEP
2015 – Aktualizace dlouhodobého záměru PřF UJEP

Strategický záměr rozvoje (dlouhodobý záměr) 2006–2010:

Dlouhodobý záměr PřF UJEP 2006-2010
2006 – Aktualizace dlouhodobého záměru PřF UJEP
2007 – Aktualizace dlouhodobého záměru PřF UJEP
2008 – Aktualizace dlouhodobého záměru PřF UJEP
2009 – Aktualizace dlouhodobého záměru PřF UJEP
2010 – Aktualizace dlouhodobého záměru PřF UJEP