Další informace a GDPR

Horizont 2020 – TCAV (brožura, PDF)

Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

Základní informace o ochraně soukromí, resp. zpracování osobních údajů na naší fakultě, zveřejněné v souladu s čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jsou k dispozici na stránkách univerzity.