Akademický senát

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UJEP (dále také AS PřF UJEP) je samosprávným voleným zastupitelským akademickým orgánem na základě § 26 a 27 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách). AS PřF UJEP schvaluje vnitřní předpisy fakulty, rozdělení finančních prostředků fakulty, výroční zprávy, strategický záměr a jeho aktualizace, podmínky pro přijetí ke studiu, vyjadřuje souhlas se jmenováním a odvoláním členů Vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty atd.

Členové Akademického senátu PřF UJEP:

Akademická komora
Vázané mandáty
Mgr. Jiří Fišer, Ph.D. (informatický volební okrsek, KI)
Ing. Markéta Gloneková, Ph.D. (biologický volební okrsek, KBI)
Mgr. Stanislav Pařez, Ph.D. (fyzikální volební okrsek, KFY)
PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D. (předseda AS PřF UJEP, matematický volební okrsek, KMA)
Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D. (geografický volební okrsek, KGEO)
Ing. Magda Škvorová, Ph.D. (chemický volební okrsek, KCH)
Mgr. Marcel Štofik, Ph.D. (nano/bio-technologický volební okrsek, CENAB)

Volné mandáty

RNDr. Petr Ryšánek, Ph.D. (CENAB)
Mgr. Květuše Sýkorová (KI)

Studentská komora

Vázané mandáty
Ing. Viktor Greguš (matematicko˗fyzikální volební okrsek, obor Aplikované nanotechnologie)
Bc. Alice Charvátová (geografický volební okrsek, obor Geografie)
Dita Richterová (informatický volební okrsek, obor Aplikovaná informatika)
Adéla Uxová (místopředsedkyně AS PřF UJEP, biologicko-chemický volební okrsek, obor Chemie a toxikologie)

Volné mandáty
Alex Schönfelder (obor Aplikovaná informatika)
Lukáš Wilda (obor Biologie)

Tajemník senátu – Jakub Verner

Ekonomická komise AS PřF UJEP pracuje ve složení: Ing. Markéta Gloneková, Ph.D., Ing. Viktor Greguš, Mgr. Stanislav Pařez, Ph.D., RNDr. Petr Ryšánek, Ph.D., Alex Schönfelder

Funkční období současného Akademického senátu PřF UJEP je od 1. 1. 2024.

Kontakt na akademický senát PřF: senat.prf@ujep.cz

Volební řad a Jednací řád Akademického senátu PřF UJEP
Harmonogram AS PřF UJEP a zápisy ze zasedání AS PřF UJEP

Akademický senát UJEP (zastoupení Přírodovědecké fakulty)

Zaměstnanci
doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.
Mgr. Jan Píša, Ph.D.
RNDr. Petr Ryšánek, Ph.D.

Studenti
Bc. Jakub Hrbek
Mgr. David Poustka

Zápisy ze zasedání AS UJEP