Harmonogram a zápisy z jednání Akademického senátu PřF UJEP

Harmonogram a pozvánky na zasedání AS PřF UJEP


18. 1. 2023, 13.00 hod., 1.10 CPTO (mimořádný)
22. 2. 2023, 13.00 hod., 1.10 CPTO (řádný)
22. 3. 2023, 13.00 hod., 1.10 CPTO (řádný)
19. 4. 2023, 13.00 hod., 1.10 CPTO (mimořádný)
17. 5. 2023, 13.00 hod., 1.10 CPTO (mimořádný)
21. 6. 2023, 13.00 hod., 1.10 CPTO (řádný)

14. 12. 2022, 13.00 hod., 1.10 CPTO
23. 11. 2022, 13.00 hod., 1.10 CPTO
19. 10. 2022, 13.00 hod., 1.10 CPTO
21. 9. 2022, 13.00 hod., 3.17 CPTO
22. 6. 2022, 13.00 hod., 1.10 CPTO

Zápisy a další materiály AS PřF UJEP z let 2022–2023

Zápisy a další materiály AS PřF UJEP z let 2020–2021

Zápisy a další materiály AS PřF UJEP z let 2018–2019

2019-12_Zapis_AS_PrF (vč. protokolů z voleb 2020-1)
2019-10_Zapis_AS_PrF
2019-09_Zapis_AS_PrF
2019-06_Zapis_AS_PrF
2019-05_Zapis_AS_PrF
2019-04_Zapis_AS_PrF
2019-02_Zapis_AS_PrF

Zápisy a další materiály AS PřF UJEP z let 2016–2017

Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2016-10-12
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2016-06-28
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2016-05-18
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2016-04-14
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2016-04-06
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2016-03-02
Výsledky doplňovacích voleb do AS PřF UJEP – 2016-02-17
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2016-01-19

Zápisy a další materiály AS PřF UJEP z let 2014–2015

Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2015-12-09
Výsledky doplňovacích voleb do AS PřF UJEP – 2015-11-11
Výsledky doplňovacích voleb do AS UJEP – 2015-11-11
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2015-10-21
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2015-10-14
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2015-10-07
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2015-06-17
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2015-04-22
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2015-02-18

Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2014-12-23
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2014-12-17
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2014-10-22
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2014-10-14 – per rollam
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2014-09-10
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2014-08-28 – per rollam
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2014-06-25
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2014-06-20 – per rollam
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2014-06-04
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2014-04-30
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2014-04-17 – per rollam
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2014-03-05
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2014-02-03 – per rollam
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2014-01-31 – per rollam
Výzva k podávání návrhů kandidátů do akademického senátu PřF UJEP- 2014-01-15
Vyhlášení doplňovacích voleb do AS PřF UJEP – 2014-01-15
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2014-01-15

Zápisy a další materiály AS PřF UJEP z let 2012–2013

Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2013-11-06
Výsledky voleb do AS PřF UJEP – 2013-10-17
Výzva k podávání návrhů kandidátů do akademického senátu PřF UJEP – 2013-10-17
Vyhlášení voleb do AS PřF UJEP – 2013-09-25
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2013-09-25
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2013-09-12
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2013-06-26
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2013-06-05
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2013-04-24
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2013-04-16
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2013-03-27
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2013-01-16

Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2012-11-19
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2012-11-07
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2012-10-02
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2012-08-29
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2012-06-29

Zápisy a další materiály AS PřF UJEP z let 2009–2012

Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2012-05-23
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2012-04-26
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2012-04-18
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2012-02-29
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2012-01-25

Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2011-12-14
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2011-10-27
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2011-10-12
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2011-10-05
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2011-07-01
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2011-06-22
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2011-06-01
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2011-05-25
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2011-04-13
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2011-03-16
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2011-01-12

Zápis ze shromáždění Akademické obce PřF UJEP – 2010-12-15
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2010-12-01
Vyhlášení doplňovacích voleb do SKAS PřF UJEP – 2010-11-24
Výsledky voleb kandidáta na děkana PřF UJEP – 2010-10-29
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2010-10-29
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2010-10-13
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2010-09-13
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2010-08-03
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2010-07-07
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2010-05-19
Výsledky voleb kandidáta na děkana PřF UJEP – 2010-05-12
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2010-04-07
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2010-03-10
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2010-02-24

Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2009-12-16
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2009-11-25
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2009-10-26
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2009-09-01
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2009-06-22

Zápisy a další materiály AS PřF UJEP z let 2006–2009

Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2009-06-02
Výsledky doplňovacích voleb do AS PřF UJEP – 2009-05-11
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2009-05-06
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2009-03-03

Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2008-12-09
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2008-10-21
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2008-05-27
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2008-04-15
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2008-02-19

Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2007-12-05
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2007-10-30
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2007-06-20
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2007-06-03
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2007-05-15
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2007-04-03
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2007-01-05

Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2006-10-31
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2006-10-10
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2006-09-19
Zápis z jednání AS PřF UJEP – 2006-06-19
Programové prohlášení pro volbu děkana – 2006
Životopis děkana – 2006