Jazyková příprava studentů

Na Přírodovědecké fakultě UJEP je v současné době možné studovat pouze anglický jazyk.

Výuku anglického jazyka pro všechny studijní programy PřF (vyjma bakalářského oboru Geografie + Geografie střední Evropy) zajišťuje Centrum jazykové přípravy PF UJEP.
Ve studijních plánech naleznete modul “Anglický jazyk” s kódy CJP/…., tento modul je pro studenty povinný.

Pokud není uvedeno jinak, student si vybírá mezi angličtinou vyšší (A)  a nižší (B).

Modul “Anglický jazyk” si lze splnit kdykoli během studia (tzn. není nutné plnit v 1. roce studia)

Nadále v některých studijních plánech zůstává NEAKTIVNÍ modul anglického jazyka s kódy KPRF/…., který s největší pravděpodobností během akademického roku 2019/20 bude vymazán. Tento modul prosím IGNORUJTE.

V případě dotazů prosím kontaktujte paní Renatu Postlovou/renata.postlova@ujep.cz; 475 283 303

Zkouška z angličtiny pro doktorandy
Vzorový test – Písemná práce z AJ pro studenty doktorského studia
Požadavky na AJ – kombinované studium