Jazyková příprava studentů

Na Přírodovědecké fakultě UJEP je v současné době možné studovat pouze anglický jazyk.

Výuku anglického jazyka pro všechny studijní programy PřF (vyjma bakalářského oboru Geografie) zajišťuje Centrum jazykové přípravy PF UJEP.
Ve studijních plánech naleznete modul “Anglický jazyk” s kódy CJP/…., tento modul je pro studenty povinný.

Pokud není uvedeno jinak, student si vybírá mezi angličtinou vyšší (A)  a nižší (B).

Modul “Anglický jazyk” si lze splnit kdykoli během studia (tzn. není nutné plnit v 1. roce studia)

Nadále v některých studijních plánech zůstává NEAKTIVNÍ modul anglického jazyka s kódy KPRF/…., který s největší pravděpodobností během akademického roku 2019/20 bude vymazán. Tento modul prosím IGNORUJTE.

V případě dotazů prosím kontaktujte paní Renatu Postlovou (renata.postlova@ujep.cz; 475 286 672)

Zkouška z angličtiny pro doktorandy
Vzorový test – Písemná práce z AJ pro studenty doktorského studia
Požadavky na AJ – kombinované studium