Ceny děkana

Ceny děkana Přírodovědecké fakulty UJEP uděluje každoročně děkan fakulty studentům nebo čerstvým absolventům fakulty jako prémiové stipendium za vynikající výsledky získané v rámci řešení bakalářské nebo diplomové práce z hlediska originality, vědecké hodnoty nebo vzdělávacích a popularizačních přístupů a aktivit, a to od roku 2022.

Ceny mohou být uděleny v pěti oblastech, které pokrývají portfolio studijních programů fakulty:

− biologie a nanotechnologie,
− fyzika a chemie,
− geografie,
− matematika a informatika,
− učitelství a popularizace přírodních věd včetně matematiky a informatiky.

 

Ocenění v roce 2022

Mgr. Anna Paříková – Cena děkana za vynikající výsledky získané v oblasti biologie a nanotechnologie 

Ing. Viktor Greguš – Cena děkana za vynikající výsledky získané v oblasti fyziky a chemie

Bc. Antonín Čaniga – Cena děkana za vynikající výsledky získané v oblasti geografie

Mgr. Pavel Mlýnek – Cena děkana za vynikající výsledky získané v oblasti geografie

Bc. David Holý – Cena děkana za vynikající výsledky získané v oblasti matematiky a informatiky

Ocenění v roce 2023

Mgr. Josef Novák – Cena děkana za vynikající výsledky získané v oblasti biologie a nanotechnologie 

Ing. Denisa Lišková – Cena děkana za vynikající výsledky získané v oblasti fyziky a chemie

Bc. Lucie Kabelová – Cena děkana za vynikající výsledky získané v oblasti geografie

Mgr. Šárka Lukešová – Cena děkana za vynikající výsledky získané v oblasti geografie

Bc. Jakub Florián – Cena děkana za vynikající výsledky získané v oblasti matematiky a informatiky

Mgr. Tomáš Urban – Cena děkana za vynikající výsledky získané v oblasti matematiky a informatiky

Bc. Adéla Svítilová – Cena děkana za vynikající výsledky získané v oblasti učitelství a popularizace přírodních věd včetně matematiky a informatiky