Katedra matematiky

Webové stránky katedry: https://kma.ujep.cz/

Kontakt

RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.
pověřený vedoucí katedry matematiky
Místnost: CPTO 7.14
Telefon: +420 475 28 6684, +420 607 029 947

Mgr. Lucie Loukotová
tajemnice katedry matematiky (KMA)
Místnost: CPTO 7.16
Telefon: +420 475 28 6688

Ing. Michaela Nedvědová
sekretariát katedry matematiky (KMA)
Místnost: CPTO 7.12
Telefon: +420 475 28 6683

Katedra matematiky zabezpečuje výuku v bakalářských studijních programech

a v navazujícím magisterském studijním programu

Katedra matematiky se podílí i na výuce matematických disciplín ve studijních programech ostatních kateder Přírodovědecké fakulty a jiných fakult UJEP.

Výzkumná činnost členů katedry matematiky se soustřeďuje především do těchto oblastí:

  • Předpoklady žáka při řešení úloh z matematiky
  • Metodologické vylepšení postupů v obalové analýze dat a při řešení ekonomických problémů
  • Obecná topologie, topologické grupy a teorie kategorií
  • Variety uspořádaných pologrup
  • Reálná analýza a její aplikace na úlohy variačního počtu a diferenciálních rovnic
  • Epistemologické překážky ve fylogenetickém a ontogenetickém vývoji pojmu nekonečno

Katedra matematiky také vyvíjí činnost v oblasti smluvního výzkumu zaměřeného na využití metod aplikované statistiky pro aplikační sféru, veřejnou správu či výzkumné organizace. Rovněž pořádá kurzy v oblasti statistického zpracování a vyhodnocení dat.

Katedra matematiky je spolupořadatelem tradiční akce Letní škola matematiky a fyziky, která je určena nadaným žákům, studentům a jejich učitelům. Každoročně také pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky na osmiletá gymnázia.