Katedra matematiky

Webové stránky katedry: http://kma.ujep.cz/

Kontakt

doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc.
vedoucí katedry matematiky (KMA)
Místnost: CN‐631 (České mládeže 8, nová budova, 6. podlaží)
Telefon: +420 475 28 3401

Mgr. Lucie Loukotová
tajemnice katedry matematiky (KMA)
Místnost: CN-640 (České mládeže 8, nová budova, 6. podlaží)
Telefon: +420 475 28 3415

Ing. Michaela Nedvědová
sekretariát katedry matematiky (KMA)
Místnost: CN-644 (České mládeže 8, nová budova, 6. podlaží)
Telefon: +420 475 28 3400

Katedra matematiky zabezpečuje výuku v těchto bakalářských studijních oborech:

  • Matematika ve firmách a veřejné správě – v prezenční formě
  • Matematika (pro dvouoborové studium) – v prezenční i kombinované formě

Katedra matematiky zabezpečuje také výuku v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky pro ZŠ i SŠ, a to v prezenční i kombinované formě. Katedra matematiky se podílí i na výuce matematických disciplín ve studijních programech ostatních kateder Přírodovědecké fakulty a jiných fakult UJEP.

Výzkumná činnost členů katedry matematiky se soustřeďuje především do těchto oblastí:

  • Obecná topologie, topologické grupy a prostory funkcí
  • Reálná analýza a její aplikace na úlohy variačního počtu a diferenciálních rovnic
  • Variety uspořádaných pologrup
  • Epistemologické překážky ve fylogenetickém a ontogenetickém vývoji pojmu nekonečno
  • Teorie heuristických strategií řešení úloh
  • Metodologické vylepšení postupů v obalové analýze dat a při řešení ekonomických problémů

Katedra matematiky vyvíjí také doplňkovou činnost v oblasti zpracování dat pro podniky a instituce a pořádání kurzů statistiky a zpracování dat.