Katedra matematiky

Webové stránky katedry: https://kma.ujep.cz/

Kontakt

RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.
pověřený vedoucí katedry matematiky
Místnost: CPTO 7.14
Telefon: +420 475 28 6684, +420 607 029 947

Mgr. Lucie Loukotová
tajemnice katedry matematiky (KMA)
Místnost: CPTO 7.16
Telefon: +420 475 28 6688

Ing. Michaela Nedvědová
sekretariát katedry matematiky (KMA)
Místnost: CPTO 7.12
Telefon: +420 475 28 6683

Katedra matematiky zabezpečuje výuku v těchto bakalářských studijních oborech:

  • Matematika ve firmách a veřejné správě – v prezenční formě
  • Matematika (pro dvouoborové studium) – v prezenční i kombinované formě

Katedra matematiky zabezpečuje také výuku v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky pro ZŠ i SŠ, a to v prezenční i kombinované formě. Katedra matematiky se podílí i na výuce matematických disciplín ve studijních programech ostatních kateder Přírodovědecké fakulty a jiných fakult UJEP.

Výzkumná činnost členů katedry matematiky se soustřeďuje především do těchto oblastí:

  • Obecná topologie, topologické grupy a prostory funkcí
  • Reálná analýza a její aplikace na úlohy variačního počtu a diferenciálních rovnic
  • Variety uspořádaných pologrup
  • Epistemologické překážky ve fylogenetickém a ontogenetickém vývoji pojmu nekonečno
  • Teorie heuristických strategií řešení úloh
  • Metodologické vylepšení postupů v obalové analýze dat a při řešení ekonomických problémů

Katedra matematiky vyvíjí také doplňkovou činnost v oblasti zpracování dat pro podniky a instituce a pořádání kurzů statistiky a zpracování dat.